img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cô Emily Francis


ảnh của Cô Emily Francis
Công việc: Giáo viên Tiếng Anh
Nơi làm việc: VuihocTiengAnh

Quốc tịch: Anh
Chứng chỉ: Tesol 120
Cô Emily nổi tiếng với cách giảng dạy vô cùng nhiệt huyết, luôn sáng tạo linh hoạt trên từng bài giảng, giúp học sinh ở mọi trình độ đều có thể nắm bắt kiến thức dễ dàng

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990