img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Thầy Nguyễn Thành Chương


ảnh của Thầy Nguyễn Thành Chương
Công việc: Giáo Viên Toán
Nơi làm việc: Archimedes Academy

Cử Nhân ĐH Công Nghệ - ĐH Quốc Gia Hà Nội Đào Tạo, giảng dạy nhiều học sinh vào chuyên Toán sư phạm, nhiều học sinh thủ khoa vào 10, thành tích cao trong các kỳ thi ĐH.

* Thành tích đạt được:

- Giải nhất Toán 5 Hà Bắc

- Giải Nhất Quốc Gia Toán 5

- Giải Nhất Toán Hà Bắc lớp 6,7,8,9

- Giải Nhì Quốc Gia Toán 9

- Giải Nhì quốc gia toán 12

* Cử Nhân ĐH Công Nghệ - ĐH Quốc Gia Hà Nội Đào Tạo, giảng dạy nhiều học sinh vào chuyên Toán sư phạm, nhiều học sinh thủ khoa vào 10, thành tích cao trong các kỳ thi ĐH

* Sở Thích: Bóng Đá, Cầu Lông, Sáo, Ghita

* Câu nói yêu thích: Việc học tập như đi thuyền trên dòng nước ngược, không tiến ắt lùi.

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990