img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cô Phan Hồ Minh Nguyệt


ảnh của Cô Phan Hồ Minh Nguyệt
Công việc: Giáo viên Toán
Nơi làm việc: Trường Tiểu học Nguyễn Huệ

Cô Minh Nguyệt có phương pháp giảng dạy thân thiện, gần gũi với đời sống học sinh nhằm giúp các em tiếp cận với kiến thức một cách dễ dàng nhất.

* Thành tích:

- Công nhận giáo viên Giỏi cấp Trường năm học 2021 - 2022

- Công nhận giáo viên dạy học sáng tạo trên môi trường Internet cấp Quận

* Câu nói tâm đắc:

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới. (N.Mandela)

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990