img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cô Sarah Carr


ảnh của Cô Sarah Carr
Công việc: Giáo viên Tiếng Anh
Nơi làm việc: VuihocTiengAnh

Quốc tịch: Mỹ
Chứng chỉ: 120 Tesol
Với 4 năm kinh nghiệm, cô Sarah luôn tạo ấn tượng với học sinh với sự tươi vui, phong cách giảng dạy đầy sinh động và sáng tạo

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990