img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 5 - những kiến thức cần nhớ

Tác giả Nguyễn Thu Hương 16:13 10/03/2022 42,109 Tag Lớp 4

Toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 5 là một bài quan trọng để con thực hiện nhanh và hiệu quả phép tính. Cùng theo dõi nhé!

Toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 5 - những kiến thức cần nhớ

Toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 5 là một bài quan trọng để con thực hiện nhanh và hiệu quả phép tính. Để ghi nhớ dấu hiệu này con cần nắm chắc lý thuyết và làm bài tập đầy đủ. Cùng theo dõi nhé!

1. Tìm dấu hiệu chia hết cho 5

Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 5

2. Dấu hiệu chia hết cho 5 

Dấu hiệu chia hết cho 5

3. Bài tập vận dụng toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 5

3.1. Đề bài

Bài 1: Cho các số: 12; 35; 7610; 8215; 5744; 1000; 6517.

a) Số nào chia hết cho 5

b) Số nào không chia hết cho 5

Bài 2: Tìm các số chia hết cho 5 trong các số sau: 235; 7957; 133; 980; 1985.

Bài 3: Điền vào chỗ trống

a) Các số nhỏ hơn 20 chia hết cho 5 là:...

b) Các trong khoảng từ 50 đến 70 chia hết cho 5 là:...

Bài 4: Điền vào chỗ trống

a) Các số nhỏ hơn trong khoảng 75 đến 100 chia hết cho 5 là:...

b) Các trong khoảng từ 10 đến 30 chia hết cho 5 là:...

3.2. Lời giải

Bài 1:

a) Các số chia hết cho 5 là: 35; 7610; 8215; 1000.

b) Các số  không chia hết cho 5 là: 12; 5744; 6517.

Bài 2:

Các số chia hết cho 5 là:  235; 980; 1985.

Bài 3:

a) Các số nhỏ hơn 20 chia hết cho 5 là: 5; 10; 15

b) Các trong khoảng từ 50 đến 70 chia hết cho 5 là: 50; 55; 60; 65; 70.

Bài 4: 

a) Các số nhỏ hơn trong khoảng 75 đến 100 chia hết cho 5 là: 75; 80; 85; 90; 95; 100.

b) Các trong khoảng từ 10 đến 30 chia hết cho 5 là: 10; 15; 20; 25; 30.

4. Bài tập tự luyện toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 5

4.1. Đề bài

Bài 1:Cho các số: 45; 67; 92; 13; 90; 65

a) Số nào chia hết cho 5

b) Số nào không chia hết cho 5

Bài 2:Cho các số: 1345; 6579; 3410; 4525; 5731; 3400

a) Số nào chia hết cho 5

b) Số nào không chia hết cho 5

Bài 3:Tìm các số chia hết cho 5 trong các số sau: 456; 623; 220; 455; 6580; 4523

Bài 4: Điền vào chỗ trống

a) Các số nhỏ hơn trong khoảng 100 đến 120 chia hết cho 5 là:..

b) Các trong khoảng từ 16 đến 23 chia hết cho 5 là:...

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 45; 90; 65

b) 67; 92; 13.

Bài 2:

a) 1345 3410; 4525; 3400

b) 6579; 5731

Bài 3:

220; 455; 6580

Bài 4: 

a) 100; 105; 110; 115; 120

b) 20

Trên đây Vuihoc đã các kiến thức về Toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 5, cùng chờ đón các bài học tiếp theo từ Vuihoc.vn nhé!

 

Khoá học tốt Toán 4

Giúp con nắm chắc công thức và các dạng toán khó phần Phân số, hình học... từ đó làm bài tập nhanh và chính xác. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

1.500.000
Chỉ còn 1.200.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990