img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Các hình thức thanh toán

* Khi đăng ký khoá học tốt của Vuihoc 

Phụ huynh vui lòng chuyển khoản học phí trực tiếp vào tài khoản sau

Thông tin chuyển khoản:  “SĐT phụ huynh_Lớp đăng ký” 

Thông tin chuyển khoản ví dụ: 0987810990_toan lop 3


1. Ngân hàng: BIDV

CTK: CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH

STK: 22210004431751
Nội dung CK: Số điện thoại đăng ký_ khoá học đăng ký


2. Ngân hàng quân đội MB Bank

CTK: CÔNG TY Cổ phần VH EDTECH

STK: 622686656789
Nội dung CK: Số điện thoại đăng ký


* Khi đăng ký khoá học Vuihoc Gia sư

Phụ huynh vui lòng chuyển khoản học phí trực tiếp vào tài khoản sau

Thông tin chuyển khoản:  “SĐT phụ huynh_Lớp đăng ký” 

Thông tin chuyển khoản ví dụ: 0987810990_gia su toan lop 3


1. Ngân hàng: Quân đội- MB Bank

CTK: CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
STK: 622686656789
Nội dung CK: Số điện thoại đăng ký_ khoá học đăng ký


2. Ngân hàng: BIDV

CTK: CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH

STK: 22210004431751
Nội dung CK: Số điện thoại đăng ký_ khoá học đăng ký


Sau khi nhận được chuyển khoản, thầy cô trợ giảng sẽ tạo tài khoản và liên hệ với phụ huynh để kích hoạt tài khoản cho con.


Chú ý: Phụ huynh hết sức lưu ý về thông tin người nhận khi chuyển khoản cùng ngân hàng. Chuyển khoản cùng ngân hàng chỉ cần số tài khoản, nếu như phụ huynh điền nhầm số tài khoản mà không đọc kỹ thông tin người nhận, có thể học phí sẽ bị chuyển đi nơi khác và không thể lấy lại được. 

Hotline: 0987810990