img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Các hình thức thanh toán

* Khi đăng ký khoá học tốt của Vuihoc 

Phụ huynh vui lòng chuyển khoản học phí trực tiếp vào tài khoản sau

Thông tin chuyển khoản:  “SĐT phụ huynh_Lớp đăng ký” 

Thông tin chuyển khoản ví dụ: 0987810990_toan lop 31. Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV)


CTK: CONG TY CP GIAO DUC VÀ CONG NGHE HUNG VUONG

STK: 22210004245271
Chi nhánh: Thanh Xuân
Nội dung CK: Số điện thoại đăng ký


2. Ngân hàng thương mai cổ phần kỹ thương Viêt Nam (Techcombank)

CTK: CÔNG TY CP GIAO DUC VA CONG NGHE HUNG VUONG

STK: 19134025030017
Nội dung CK: Số điện thoại đăng ký


* Khi đăng ký khoá học Vuihoc Gia sư

Phụ huynh vui lòng chuyển khoản học phí trực tiếp vào tài khoản sau

Thông tin chuyển khoản:  “SĐT phụ huynh_Lớp đăng ký” 

Thông tin chuyển khoản ví dụ: 0987810990_gia su toan lop 3


1. Ngân hàng: Quân đội- MB Bank

CTK: CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
STK: 622686656789
Nội dung CK: Số điện thoại đăng ký_ khoá học đăng ký


2. Ngân hàng: BIDV

CTK: CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH

STK: 22210004431751
Nội dung CK: Số điện thoại đăng ký_ khoá học đăng ký


3. Ngân hàng: Techcombank
CTK: 
 CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH

STK: 19038436461011
Nội dung CK: Số điện thoại đăng ký_ khoá học đăng kýSau khi nhận được chuyển khoản, thầy cô trợ giảng sẽ tạo tài khoản và liên hệ với phụ huynh để kích hoạt tài khoản cho con.


Chú ý: Phụ huynh hết sức lưu ý về thông tin người nhận khi chuyển khoản cùng ngân hàng. Chuyển khoản cùng ngân hàng chỉ cần số tài khoản, nếu như phụ huynh điền nhầm số tài khoản mà không đọc kỹ thông tin người nhận, có thể học phí sẽ bị chuyển đi nơi khác và không thể lấy lại được. 

Hotline: 0987810990