img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Góc học tập

18/04/2024 2496

Hình chóp tứ giác đều| Toán 8 chương trình mới

Hình chóp tứ giác đều| Toán 8 chương trình mới

Hoàng Uyên -- 15:35 17/04/2024 2

Tham khảo ngay bài học để nắm được khái niệm hình chóp tứ giác đều toán 8 cũng như cách giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều.

Hình chóp tam giác đều| Toán 8 chương trình mới

Hình chóp tam giác đều| Toán 8 chương trình mới

Hoàng Uyên -- 14:42 17/04/2024 12

Tham khảo ngay bài học để nắm được khái niệm hình chóp tam giác đều toán 8 cũng như cách giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều.

Hình đồng dạng| Toán 8 chương trình mới

Hình đồng dạng| Toán 8 chương trình mới

Hoàng Uyên -- 15:18 16/04/2024 51

Hình đồng dạng là gì? Trong cuộc sống các em có thể gặp rất nhiều hình ảnh giống nhau nhưng chỉ khác nhau về kích thước. Vậy đó có phải là hình đồng dạng không? Tham khảo ngay bài học hình đồng dạng toán 8 để biết được khái niệm này nhé.

Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông| Toán 8 chương trình mới

Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông| Toán 8 chương trình mới

Hoàng Uyên -- 11:03 16/04/2024 98

Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông có điều gì khác với các trường hợp bằng nhau của tam giác? Theo dõi bài học ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông để biết cách chứng minh hai tam giác đồng dạng.

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 5 - TUẦN 2 THÁNG 4

TrangPTT6 -- 15:48 16/04/2024 155

Các bạn học sinh lớp 5 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 2 tháng 4 diễn ra vào ngày 14/04 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 4 - TUẦN 2 THÁNG 4

TrangPTT6 -- 15:29 16/04/2024 178

Các bạn học sinh lớp 4 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 2 tháng 4 diễn ra vào ngày 14/04 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 3 - TUẦN 2 THÁNG 4

TrangPTT6 -- 15:13 16/04/2024 168

Các bạn học sinh lớp 3 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 2 tháng 4 diễn ra vào ngày 14/04 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 2 - TUẦN 2 THÁNG 4

TrangPTT6 -- 14:53 16/04/2024 234

Các bạn học sinh lớp 2 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 2 tháng 4 diễn ra vào ngày 14/04 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

Hotline: 0987810990