img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Góc học tập

24/07/2024 2960

Skills Booster - Unit 1A: Our home - Lesson 2

Skills Booster - Unit 1A: Our home - Lesson 2

MyNH2 -- 16:08 24/07/2024 29

Con hãy hoàn thành bài tập của Skills Booster - Unit 1A: Our home - Lesson 2 nhé.

Tổng hợp kiến thức đường tròn toán 9 chương trình mới

Tổng hợp kiến thức đường tròn toán 9 chương trình mới

Hoàng Uyên -- 17:29 24/07/2024 2

Trong đời sống, chúng ta gặp rất nhiều hình ảnh của hình tròn hay đường tròn. Vậy đường tròn là gì? Đường tròn có những tính chất gì? Cùng khám phá những kiến thức về đường tròn trong bài viết dưới đây.

CAM - Audio Workbook - Level 5 - Unit 2A: Jobs - Lesson 5

CAM - Audio Workbook - Level 5 - Unit 2A: Jobs - Lesson 5

QuynhNN14 -- 22:03 23/07/2024 21

Con hãy nghe audio để hoàn thành bài tập của Unit 2A: Jobs - Lesson 5 nhé!

CAM - Audio Workbook - Level 5 - Unit 2A: Jobs - Lesson 4

CAM - Audio Workbook - Level 5 - Unit 2A: Jobs - Lesson 4

QuynhNN14 -- 22:01 23/07/2024 19

Con hãy nghe audio để hoàn thành bài tập của Unit 2A: Jobs - Lesson 4 nhé!

CAM - Audio Workbook - Level 5 - Unit 2A: Jobs - Lesson 3

CAM - Audio Workbook - Level 5 - Unit 2A: Jobs - Lesson 3

QuynhNN14 -- 22:01 23/07/2024 16

Con hãy nghe audio để hoàn thành bài tập của Unit 2A: Jobs - Lesson 3 nhé!

CAM - Audio Workbook - Level 5 - Unit 2A: Jobs - Lesson 2

CAM - Audio Workbook - Level 5 - Unit 2A: Jobs - Lesson 2

QuynhNN14 -- 21:56 23/07/2024 11

Con hãy nghe audio để hoàn thành bài tập của Unit 2A: Jobs - Lesson 2 nhé!

CAM - Audio Workbook - Level 5 - Unit 2A: Jobs - Lesson 1

CAM - Audio Workbook - Level 5 - Unit 2A: Jobs - Lesson 1

QuynhNN14 -- 21:56 23/07/2024 16

Con hãy nghe audio để hoàn thành bài tập của Unit 2A: Jobs - Lesson 1 nhé!

Hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông toán 9 chương trình mới

Hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông toán 9 chương trình mới

Hoàng Uyên -- 11:07 24/07/2024 28

Khi biết số đo 1 cạnh và 1 góc trong tam giác vuông, chúng ta có thể dựa vào hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông để tính số đo cạnh và góc còn lại. Tham khảo bài học hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông để áp dụng giải các bài tập liên quan.

Hotline: 0987810990