img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Khi đăng ký hóa học của VUI HỌC tôi có phải thanh toán tiền vận chuyển không?

- Câu trả lời: Không

VUI HỌC sẽ gửi thẻ học của con cho phụ huynh dưới dạng bì thư, trong thư có Tên tài khoản và Mật khẩu tài khoản của con, kèm hướng dẫn đăng nhập và sử dụng. Phụ huynh thanh toán đúng học phí của khóa học mà thầy cô trợ giảng đã thông báo cho phụ huynh KHÔNG phát sinh thêm bất kì phụ phí nào?

Hotline: 0987810990