img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

KHÓA HỌC LỚP 1

Chọn sách giáo khoa

Tiếng Việt 1 | Khóa học tốt Tiếng Việt 1

Tiếng Việt 1 | Khóa học tốt Tiếng Việt 1

Khoá Video clips quay sẵn giúp con nắm vững kiến thức trong SGK, phát triển năng lực ngôn ngữ, tăng hiểu biết về xã hội. Mục tiêu 9,10 điểm môn Tiếng Việt.

1.800.000
Chỉ còn 1.500.000
Chỉ còn 2 ngày
Khóa học tốt Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục

Khóa học tốt Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục

Gồm 200 clip bài giảng sinh động bám sát chương trình SGK. Giúp các em học sinh đọc thông, viết thạo, học đâu chắc đấy, nắm chắc luật chính tả, hệ thống cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt. 

1.800.000
Chỉ còn 1.500.000
Chỉ còn 2 ngày
Khóa Toán nâng cao theo chuyên đề lớp 1

Khóa Toán nâng cao theo chuyên đề lớp 1

Khoá Video clips quay sẵn giúp con đi sâu vào từng chuyên đề chinh phục các dạng bài khó, đạt giải thưởng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
Tiếng Anh 1 | Hello English

Tiếng Anh 1 | Hello English

Giúp con phát âm chuẩn tự nhiên chỉ sau 2 tháng học với 100% giáo viên người Anh - Mỹ. Mục tiêu điểm 10 tiếng Anh.

1.800.000
Chỉ còn 1.500.000
Chỉ còn 2 ngày
Chương trình mới - Toán - Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Chương trình mới - Toán - Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Khoá Video clips với nhiều ví dụ minh họa bằng hình ảnh,con nhanh chóng tiếp thu được hết kiến thức cơ bản. Con làm quen với phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Mục tiêu 10 điểm môn toán

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
Chương trình mới - Toán - Cùng học để phát triển năng lực

Chương trình mới - Toán - Cùng học để phát triển năng lực

Khoá Video clips quay sẵn giúp con ham mê môn Toán đồng thời phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học. Mục tiêu đạt điểm 10 môn Toán.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
Chương trình mới - Toán - Chân trời sáng tạo

Chương trình mới - Toán - Chân trời sáng tạo

Khoá Video clips quay sẵn giúp truyền cảm hứng để con sáng tạo, phát triển mọi tiềm năng của bản thân thông qua môn Toán. Mục tiêu 10 điểm môn toán.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
Tiếng Việt 1 | Chương trình mới - Tiếng Việt - Chân trời sáng tạo

Tiếng Việt 1 | Chương trình mới - Tiếng Việt - Chân trời sáng tạo

Khoá Video clips quay sẵn giúp con đọc thông, viết thạo và phát triển tư duy ngôn ngữ ngay từ lớp 1. Mục tiêu đạt 9,10 điểm môn Tiếng Việt.

1.800.000
Chỉ còn 1.500.000
Chỉ còn 2 ngày
Chương trình mới - Toán - Kết nối tri thức với cuộc sống

Chương trình mới - Toán - Kết nối tri thức với cuộc sống

Khoá Video Clips quay sẵn với những ví dụ vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn cuộc sống giúp con ham mê học toán. Mục tiêu đạt 10 điểm môn toán.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
Tiếng Việt 1 | Chương trình mới - Tiếng Việt - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tiếng Việt 1 | Chương trình mới - Tiếng Việt - Kết nối tri thức với cuộc sống

Video clips bài giảng giúp con phát triển ngôn ngữ thông qua các hoạt động giao tiếp ngữ cảnh gần gũi với đời sống. Mục tiêu đạt 9,10 điểm môn Tiếng Việt.  

1.800.000
Chỉ còn 1.500.000
Chỉ còn 2 ngày
Chương trình mới - Toán - Cánh diều

Chương trình mới - Toán - Cánh diều

Khoá Video clips quay sẵn giups kích thích cả óc tưởng tượng và tư duy logic, khơi dậy niềm đam mê và hứng thú với bộ môn Toán học. Mục tiêu đạt 10 điểm môn toán.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
Tiếng Việt 1 | Chương trình mới - Tiếng Việt - Cánh Diều

Tiếng Việt 1 | Chương trình mới - Tiếng Việt - Cánh Diều

Khoá Video clips quay sẵn giúp con tiếp cận môn học bằng kiến thức thực tế để phát triển tư duy ngôn ngữ. Mục tiêu đạt 9,10 điểm môn Tiếng Việt.

1.800.000
Chỉ còn 1.500.000
Chỉ còn 2 ngày
Tiếng Anh 1 | Khóa Luyện thi thử Speaking A.I

Tiếng Anh 1 | Khóa Luyện thi thử Speaking A.I

Khóa Luyện thi thử Speaking A.I

Miễn phí
Chỉ còn 2 ngày
Hotline: 0987810990