img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Ngữ Văn lớp 6

Chọn sách giáo khoa

Ngữ Văn 6 | Khóa học tốt Ngữ Văn 6

Ngữ Văn 6 | Khóa học tốt Ngữ Văn 6

Gồm 88 clip bài giảng sinh động bám sát chương trình SGK. Rèn luyện cho con khả năng tập làm văn, biết cách sử dụng từ ngữ và các biện pháp tu từ hợp lý

1.800.000
Chỉ còn 1.400.000
Chỉ còn 2 ngày
Ngữ Văn 6 | Chương trình mới - Ngữ Văn 6 - Chân trời sáng tạo

Ngữ Văn 6 | Chương trình mới - Ngữ Văn 6 - Chân trời sáng tạo

Gồm 95 bài tương ứng với 50 bài đọc theo thể loại. Mỗi bài đọc sẽ gắn với các hoạt động tương ứng với việc rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.

1.800.000
Chỉ còn 1.400.000
Chỉ còn 2 ngày
Ngữ Văn 6 | Chương trình mới - Ngữ Văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Ngữ Văn 6 | Chương trình mới - Ngữ Văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Gồm 95 bài tương ứng với 50 bài đọc theo thể loại. Mỗi bài đọc sẽ gắn với các hoạt động tương ứng với việc rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.

1.800.000
Chỉ còn 1.400.000
Chỉ còn 2 ngày
Ngữ Văn 6 | Chương trình mới - Ngữ Văn 6 - Cánh diều

Ngữ Văn 6 | Chương trình mới - Ngữ Văn 6 - Cánh diều

Gồm 95 bài tương ứng với 50 bài đọc theo thể loại. Mỗi bài đọc sẽ gắn với các hoạt động tương ứng với việc rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.

1.800.000
Chỉ còn 1.400.000
Chỉ còn 2 ngày

CÁC GÓI HỌC KHÁC

Khóa học tốt Ngữ Văn 9

Khóa học tốt Ngữ Văn 9

Gồm 96 clip bài giảng sinh động bám sát chương trình SGK. Rèn luyện cho con khả năng tập làm văn, biết cách sử dụng từ ngữ và các biện pháp tu từ hợp lý

1.400.000
Khóa học tốt Ngữ Văn 8

Khóa học tốt Ngữ Văn 8

Gồm 98 clip bài giảng sinh động bám sát chương trình SGK. Rèn luyện cho con khả năng tập làm văn, biết cách sử dụng từ ngữ và các biện pháp tu từ hợp lý

1.400.000
Khóa học tốt Ngữ Văn 7

Khóa học tốt Ngữ Văn 7

Gồm 93 clip bài giảng sinh động bám sát chương trình SGK. Rèn luyện cho con khả năng tập làm văn, biết cách sử dụng từ ngữ và các biện pháp tu từ hợp lý

1.400.000
Chương trình mới - Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Chương trình mới - Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống

     Giúp học sinh tiếp cận môn học bằng kiến thức thực tế để phát triển tư duy ngôn ngữ. Mục tiêu điểm cao môn Ngữ văn.

1.400.000
Chương trình mới - Ngữ văn 7 - Chân trời sáng tạo

Chương trình mới - Ngữ văn 7 - Chân trời sáng tạo

     Giúp học sinh tiếp cận môn học bằng kiến thức thực tế để phát triển tư duy ngôn ngữ. Mục tiêu điểm cao môn Ngữ văn.

1.400.000
Chương trình mới - Ngữ văn 7 - Cánh Diều

Chương trình mới - Ngữ văn 7 - Cánh Diều

Giúp học sinh tiếp cận môn học bằng kiến thức thực tế để phát triển tư duy ngôn ngữ. Mục tiêu điểm cao môn Ngữ văn.

1.400.000
Hotline: 0987810990