img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Tiếng Anh lớp 3

Chọn sách giáo khoa

Tiếng Anh 3 | Tiếng Anh 3

Tiếng Anh 3 | Tiếng Anh 3

Giúp con trau dồi kĩ năng nghe - nói - đọc hiểu Tiếng Anh bằng công nghệ A-talk luyện phát âm. Mục tiêu điểm 10 môn tiếng Anh.

1.800.000
Chỉ còn 1.500.000
Chỉ còn 2 ngày
Tiếng Anh 3 | Tiếng Anh 3: Kết nối tri thức với cuộc sống

Tiếng Anh 3 | Tiếng Anh 3: Kết nối tri thức với cuộc sống

Giúp con phát âm chuẩn tự nhiên chỉ sau 2 tháng học với 100% giáo viên người Anh - Mỹ. Mục tiêu điểm 10 tiếng Anh.

1.800.000
Chỉ còn 1.500.000
Chỉ còn 2 ngày
Hotline: 0987810990