img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Thông tin khóa học

Khóa Học Tiếng Việt 2 –  Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống được xây dựng trên mục tiêu làm cho việc học tiếng Việt trở nên hấp dẫn và thú vị hơn, giúp người học phát triển năng lực ngôn ngữ một cách hiệu quả. Tiếng Việt 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống cũng nhấn mạnh các kĩ năng ngôn ngữ của người học; dạy học tiếng Việt gần với giao tiếp thực tế; tạo được hứng thú ở người học. Để kết nối tiếng Việt với đời sống, hệ thống chủ điểm của sách hết sức đa dạng, phong phú, bao quát nhiều lĩnh vực đời sống giúp bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu gia đình, bạn bè, tình yêu thiên nhiên.

1. Lợi ích khóa học

- Bài học theo trục kỹ năng:
Với khóa học Tiếng việt 2 – kết nối tri thức với cuộc sống này, vuihoc xây dựng bài giảng với định hướng phát huy được khả năng bày tỏ chủ kiến trước những vấn đề thực trong đời sống của người học. Bài giảng chú ý đến tính thực hành, phát triển năng lực ngôn ngữ của học sinh, nhấn mạnh vào nghĩa và chức năng của các đơn vị ngôn ngữ. Bên cạnh đó, bài giảng cũng chú trọng hoạt động đọc mở rộng qua gợi ý, hướng dẫn, tạo hứng thú cho HS tự tìm sách báo để đọc. Các bài giảng có sự kết hợp hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình. Cấu trúc của khóa học gồm 35 tuần – 9 chủ điểm – 62 văn bản được sắp xếp theo thể loại lần lượt là thông tin, thơ, truyện, và các thể loại khác. Khóa học của vuihoc bám sát các phần trong sách học sinh, nhấn mạnh vào đặc điểm thể loại, nội dung vb, nghĩa của các từ ngữ. Đặc biệt nhất quán thông điệp: kết nối tri thức với cuộc sống.

- Phần luyện tập: Ôn luyện với bộ câu hỏi theo thang đánh giá từ nhận biết đến vận dụng cao.

2. Cấu trúc khóa học 

- Gồm 35 tuần – 9 chủ điểm – 62 văn bản được sắp xếp theo thể loại lần lượt là thông tin, thơ, truyện, và các thể loại khác. Khóa học bám sát các phần trong sách học sinh, nhấn mạnh vào đặc điểm thể loại, nội dung, nghĩa của các từ ngữ. Đặc biệt nhất quán thông điệp: kết nối tri thức với cuộc sống.
- Số lượng buổi học: 170 buổi học chất lượng
- Bài tập: 3000 bài

3. Thời gian học

- Học mọi nơi trong vòng 12 tháng kể từ ngày kích hoạt đăng kí khóa học.

4. Hỗ trợ

- Liên hệ Hotline để được hỗ trợ.

Xem thêm Rút gọn

Chương trình học

Đánh giá khóa học

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990