img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Đố vui kỳ 9

Tác giả Cô An Di 17:21 20/11/2019 31406

Một con thuyền lớn trên sa mạc. Trên thuyền có hai ngọn núi cao. Cỏ bông um tùm mọc trên núi. cắt lấy đem dệt thảm gấm nào. Đó là con gì?


Xem đáp án

Đáp án như sau:

Đánh giá đố vui

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990