img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 3 - TUẦN 3 THÁNG 4

Tác giả MyNH2 12:11 23/04/2024 211 Tag Lớp 3

Các bạn học sinh lớp 3 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 3 tháng 4 diễn ra vào ngày 21/04 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: D

Giải thích: ant: con kiến

Câu 2:

Đáp án: A

Audio: There're three spiders.

Giải thích: There're three spiders.: Có 3 con nhện.

Câu 3:

Đáp án: A. Đánh dấu lời đối thoại của nhân vật.

Câu 4:

Đáp án: D. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật.

Câu 5:

Đáp án: C. Không thể

Câu 6:

Đáp án: C. đôi tất

Câu 7:

Đáp án: C

Giải thích: How many bees and spiders are there?

Cấu trúc: How many....are there?: Có bao nhiêu.....?

Câu 8:

Đáp án: D

Giải thích: How many ladybugs are there?: Có bao nhiêu con bọ rùa?

Câu 9:

Đáp án: B. Đôi mắt mèo con tròn như hai hòn bi ve.

Câu 10:

Đáp án: C. Bầu trời đêm hôm nay đẹp quá!

Giải thích: A, B, D là câu khiến. C là câu cảm.

Câu 11:

Đáp án: B. 6

Câu 12:

Đáp án: C. 10 000 đồng

Giải thích: 

Tuấn mua hết số tiền là: 

     12 000 + 8 000 = 20 000 (đồng)

Tuấn còn lại số tiền là:

      30 000 - 20 000 = 10 000 (đồng)

                    Đáp số: 10 000 đồng

Câu 13:

Đáp án: C

Audio: Jane: Jim, do you know what this is?
           Jim: Well, this's a spider.
           Jane: Oh, I like learning about insects.
           Jim: Me too. I have a book about insects. Do you want to see?
           Jane: Yes, I do. Wow, how many bees are there in this picture?
           Jim: There are 10 bees.
And there are more spiders on the next page.
           Jane: That's wonderful.

Giải thích: Jane: Jim, do you know what this is?: Jim, cậu có biết đây là gì không?
                 Jim: Well, this's a spider.: Ồ, đó là một con nhện.
                 Jane: Oh, I like learning about insects.: Ồ, tớ thích học về các loài côn trùng.
                 Jim: Me too. I have a book about insects. Do you want to see?: Tớ cũng chơi. Tớ có cuốn sách về các loài côn trùng. Cậu có muốn xem không?
                 Jane: Yes, I do. Wow, how many bees are there in this picture?: Tớ có. Ồ, có bao nhiêu con ong trong bức tranh này nhỉ?
                 Jim: There are 10 bees. And there are more spiders on the next page.: Có 10 con ong. Và có nhiều con nhện hơn nữa ở trang kế bên đấy.

                 Jane: That's wonderful.: Thật tuyệt vời.

Câu 14:

Đáp án. C. Cần làm việc đến nơi đến chốn.

Câu 15:

Đáp án: A. Có

Giải thích: 

2 kg xoài có giá tiền là: 

       10 000 + 10 000 = 20 000 (đồng)

Vậy với số tiền 50 000 đồng mẹ có thể mua được 2 kg xoài.

 

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 3 tháng 4, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Từ khóa của tháng này là:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990