img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 4 - TUẦN 2 THÁNG 5

Tác giả MyNH2 11:30 15/05/2024 528 Tag Lớp 4

Các bạn học sinh lớp 4 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 2 tháng 5 diễn ra vào ngày 12/05 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án: A

Giải thích: glue: lọ hồ dán

Câu 2:

Đáp án: D

Audio: Can I use your calculator?

Giải thích: Can I use your calculator?: Tớ có thể dùng máy tính của cậu không?

Cấu trúc: Can I use your....? - Tớ có thể dùng...?

Câu 3:

Đáp án: A. Làm gì?

Giải thích: Vị ngữ là: nằm lì bên đống tro bếp

Câu 4:

Đáp án: B. ở bên kia sườn núi

Câu 5:

Đáp số: C.\(\Large \dfrac{3}{8}\)  

Câu 6:

Đáp án: A. 33

Giải thích: 

Số lớn là: 

     (50 + 16) : 2 = 33

                       Đáp số: 33

Câu 7:

 

Đáp án: C

Giải thích: Where are the scissors? - They are behind the glue.: Những cái kéo ở đâu? - Chúng ở đằng sau lọ hồ dán.

Cấu trúc: Where are the....?: Những...ở đâu?

Câu 8:

Đáp án: A

Audio: Can I use your marker? - Sure. Here is it.

Giải thích: Can I use your marker? - Sure. Here is it.: Tớ có thể dùng bút đánh dấu của cậu không? - Chắc chắn rồi. Nó ở đây này.

Câu 9:

Đáp án: D. Động đất gây thiệt hại lớn cho con người.

Giải thích:

- A. Chủ ngữ: người nông dân => chỉ người

- B. Chủ ngữ: những bông phượng => chỉ vật

- C. Chủ ngữ: mặt biển => chỉ cảnh vật

Câu 10:

Đáp án: C. Với tinh thần quyết tâm, bạn ấy đã đạt điểm cao.

Giải thích

- A. Trạng ngữ: Vừa mới hôm qua => chỉ thời gian

- B. Trạng ngữ: Nhờ chăm chỉ tập luyện => chỉ nguyên nhân

- D. Trạng ngữ: Hôm nay => chỉ thời gian

Câu 11:

Đáp án: B. \(\Large \dfrac{3}{5}\)  

Câu 12:

Đáp án: D. 124, 126, 128

Câu 13: 

Đáp án: D

Video: A: What's in your bag

           B: It's my book. I can read. These are my scissors. I can cut the paper. It's my glue. I can stick them with it.

Giải thích: A: What are in your backpack?: Balo của cậu có gì thế?

                 B: It's my book. I can read. These are my scissors. I can cut the paper. It's my glue. I can stick them with it: Đây là sách của tớ. Tớ dùng để đọc. Chúng là những cái kéo, tớ có thể cắt giấy. Đó là keo dán, tớ có thể dán chúng lại với nhau.

Câu 14:

Đáp án: C. Nên trung thực, thật thà.

Câu 15:

Đáp án: A. 110

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990