img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 6 - TUẦN 1 THÁNG 2 - 04/02/2024

Tác giả BTV GIA SƯ 19:45 05/02/2024 1,326 Tag Lớp 6

Các bạn học sinh lớp 6 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 1 tháng 2 diễn ra vào ngày 04/02 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Hướng giải:

$\large \dfrac{-2}3=\dfrac{-2.2}{3.2}=\dfrac{-4}6$

 

 

 

Hướng giải:
Các túi bào tử thường tập trung ở mặt dưới của lá tạo thành các ổ túi bào tử.

 

Hướng giải:
Do B nằm giữa A và C nên
AB+BC=AC
Thay số: 4+BC=12 nên BC=12-4=8cm
 

 

 

 

Hướng giải:

Có hai khẳng định đúng là:
(1) Ba điểm B, C, D thẳng hàng
(2) Đường thẳng AB cắt đường thẳng CD tại B
 

 

Hướng giải:

$\large \dfrac{143}{26}=\dfrac{143:13}{26:13}=\dfrac{11}2$

 

 

Hướng giải:

$\large \dfrac9{-10}=\dfrac{-9}{10}$ và $\large \dfrac{-7}{15}$
10=2.5 và 15=3.5
MSC là 2.5.3=30.

 

 

Hướng giải:

$\large \dfrac17+\dfrac67+\dfrac35=1+\dfrac35=\dfrac85$

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 1 tháng 2 các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ?

Gợi ý về từ khóa tuần này:

Toán học 6 | Chương trình mới - Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Khoá học theo chương trình sách Chân Trời Sáng Tạo với những tri thức bổ ích giúp các em sáng tạo, phát triển mọi tiềm năng của bản thân thông qua môn Toán

2.800.000
Chỉ còn 2.500.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990