img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 1 - TUẦN 1 THÁNG 4

Tác giả MyNH2 15:52 10/04/2024 521 Tag Lớp 1

Các bạn học sinh lớp 1 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 1 tháng 4 diễn ra vào ngày 07/04 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án: C

Giải thích: window: cửa sổ

Câu 2: 

Đáp án: A

Giải thích: water: nước

Câu 3:

Đáp án: A. buồng chuối

Câu 4:

Đáp án: C. cảm động 

Giải thích: Bà kể cho em nghe một câu chuyện cảm động.

Câu 5:

Đáp án : A. 51

Câu 6:

Đáp án: C. >

Giải thích: 87 - 34 = 53

53 > 40 nên 87 - 53 > 40

Câu 7:

Đáp án: D

Audio: I can see eight windows.

Giải thích: I can see eight windows.: Tớ có thể nhìn thấy 8 cái cửa sổ.

Cấu trúc: I can see....: Tớ có thể nhìn thấy....

Câu 8:

Đáp án: C

Giải thích: I can see seven books.: Tớ có thể nhìn thấy 7 cuốn sách.

Câu 9:

Đáp án: D. ay

Giải thích: nhảy nhót

Câu 10:

Đáp án: B. dấu nặng

Giải thích: buồn bực

Câu 11:

Đáp án: C. 99 - 89 

Giải thích: 

78 - 45 = 33

87 - 23 = 64

99 - 89 = 10 

56 - 32 = 24

Vậy phép tính có kết quả nhỏ nhất là 99 - 89 

Câu 12:

Đáp án : D. 98 - 21

Giải thích:

88 - 45 = 43

87 - 40 = 47 

35 + 32 = 67

98 - 21 = 77

Vậy phép tính có kết quả lớn hơn 76 là 98 - 21.

Câu 13:

Đáp án: B

Audio: Jane: Oh, your house is so beautiful and big, Linda!

           Linda: Oh, thank you so much! There are many windows and doors. How many doors can you see?

           Jane: I can see five doors.

Giải thích: Jane: Oh, your house is so beautiful and big, Linda!: Ồ, nhà của cậu thật to và đẹp đó, Linda.

                 Linda: Oh, thank you so much! There are many windows and doors. How many doors can you see?: Cảm ơn cậu rất nhiều. Nhà tớ có nhiều cửa sổ và cửa ra vào. Cậu có thể nhìn thấy bao nhiêu cái cửa ra vào?

                 Jane: I can see five doors.: Tớ nhìn thấy 5 cái cửa ra vào.

Cấu trúc: How many....can you see? - I can see....: Cậu có thể nhìn thấy bao nhiêu.....? - Tớ có thể thấy.....

Câu 14:

Đáp án: D. tốt bụng

Câu 15:

Đáp án: D. 15

Giải thích:

Phép tính: 25 - 10 = 15

Vậy An còn lại 15 quyển vở

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 1 tháng 4, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

 

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990