img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 1 - TUẦN 3 THÁNG 11

Tác giả MyNH2 10:55 22/11/2023 1,290 Tag Lớp 1

Các bạn học sinh lớp 1 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 3 tháng 11 diễn ra vào ngày 19/11 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án: A.

Giải thích: bell: cái chuông.

Câu 2:

Đáp án: C.

Giải thích: pencil: bút chì.

Câu 3:

Đáp án: C. con vẹt

Câu 4:

Đáp án: D. mứt dừa

Câu 5:

Đáp án: B. 5 quả

Giải thích:

Phép tính: 8 - 3 = 5 

Vậy An còn lại 5 quả cam.

Câu 6:

Đáp án: A. 6 quả

Giải thích:

Phép tính: 9 - 3 = 6

Vậy Chi còn lại 6 quả bóng.

Câu 7:

Đáp án: B.

Giải thích: It's a red pen.: Nó là một cây bút mực màu đỏ.

Câu 8:

Đáp án: D. bell/ red.

Audio: I have a bell. It's red.

Giải thích: Tớ có một cái chuông. Nó màu đỏ.

Câu 9:

Đáp án: A. xe đạp

Câu 10:

Đáp án: B. ôp

Giải thích: Từ đúng: Lốp xe.

Câu 11:

Đáp án: D. 4 que

Giải thích: 

Phép tính: 10 - 6 = 4

Vậy có 4 que tính màu đỏ.

Câu 12:

Đáp án: A. 4 gói

Giải thích:

Phép tính: 8 - 4 = 4

Vậy anh có 4 gói bim bim.

Câu 13:

Đáp án: D.

Audio: This is Ben. He has a red pencil.

Giải thích: This is Ben. He has a red pencil.: Đây là Ben. Cậu ấy có một chiếc bút chì màu đỏ.

Câu 14:

Đáp án: C. Nên đánh răng sau khi ngủ dậy, sau các bữa ăn và trước khi đi ngủ.  

Câu 15:

Đáp án: A. 8 cái

Giải thích:

Phép tính: 10 - 2 = 8

Vậy có 8 cái kem vani.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 3 tháng 11, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ?
Gợi ý về từ khóa tuần này:
Từ khoá gồm 7 chữ cái.

 

 

 

Khóa học tốt Toán 1

Khoá Video clips quay sẵn giúp con cộng trừ thông thạo và phát triển tư duy ở cả 2 bán cầu não. Mục tiêu 10 điểm môn toán.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990