img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 1 - TUẦN 4 THÁNG 11

Tác giả MyNH2 15:55 28/11/2023 206 Tag Lớp 1

Các bạn học sinh lớp 1 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 4 tháng 11 diễn ra vào ngày 26/11 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án: C.

Giải thích: whiteboard: bảng trắng.

Câu 2:

Đáp án: C.

Giải thích: marker: bút dạ.

Câu 3:

Đáp án: B. cá chép

Câu 4:

Đáp án: D. cái kính

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7:

Đáp án: B.

Giải thích: This is a ruler.: Đây là một chiếc thước kẻ.

Câu 8:

Đáp án: D.

Audio: marker.

Giải thích: marker: bút dạ.

Câu 9:

Đáp án: A. anh

Giải thích: từ đúng "Quả chanh".

Câu 10:

Đáp án: C. nhà tầng

Giải thích: câu đúng: Ở thành phố có nhiều nhà tầng.

Câu 11:

Câu 12:

Câu 13:

Đáp án: A. a chair.

Audio: This is a chair.

Giải thích: This is a chair.: Đây là một cái ghế tựa.

Câu 14:

Đáp án: D. Cả B và C đều đúng

Câu 15:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 4 tháng 11, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ?
Gợi ý về từ khóa tuần này:

Khóa học tốt Toán 1

Khoá Video clips quay sẵn giúp con cộng trừ thông thạo và phát triển tư duy ở cả 2 bán cầu não. Mục tiêu 10 điểm môn toán.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990