img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 2 - TUẦN 1 THÁNG 4

Tác giả MyNH2 15:52 10/04/2024 754 Tag Lớp 2

Các bạn học sinh lớp 2 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 1 tháng 4 diễn ra vào ngày 07/04 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án: C

Giải thích: teapot: ấm trà

Câu 2: 

Đáp án: D

Audio: tent

Giải thích: tent: cái lều trại

Câu 3:

Đáp án: A. bồ câu

Giải thích: Người ta có thể huấn luyện bồ câu đưa thư.

Câu 4:

Đáp án: B: Mẹ em kho thịt, nấu cánh bí, rán cá.

Câu 5:

Đáp án: D. 691

Giải thích: 191 + 500 = 691

Câu 6:

Đáp án: A. 438

Giải thích: Hai số liên tiếp hơn kém nhau 100 đơn vị

Ta có : 138, 238, 338, 438.

Câu 7:

Đáp án: B

Giải thích: blanket: cái chăn

Câu 8:

Đáp án: C

Audio: Is the blanket near the tent?

Giải thích: Is the blanket near the tent?: Cái chăn gần cái lều phải không?

Câu 9:

Đáp án: D. Giọng hát của cậu ngọt ngào quá.

Giải thích: Đáp án D là câu bộc lộ cảm xúc cần đặt dấu chấm than.

Câu 10:

Đáp án: C. Điện thoại

Giải thích: Nhờ có điện thoại, em có thể liên lạc với mọi người.

Câu 11:

Đáp án: B

Giải thích: 456 - 12 = 444

444 < 445 nên 456 - 12 < 445

Câu 12:

Đáp án: C. 989

Giải thích: 

Số lớn nhất có 3 chữ số là: 999

Số bé nhất có hai chữ số là: 10

Hiệu hai số là:

    999 - 10 = 989 

                   Đáp số : 989 

Câu 13:

Đáp án: D

Audio: Daddy: What are you doing, Mimi?

           Mimi: I'm finding the blanket. Is the blanket near the tent? 

           Daddy: No, it isn't. It's in the tent and the mat is near the tent.

           Mimi: Thank you, daddy.

Giải thích: Daddy: What are you doing, Mimi?: Con đang làm gì vậy Mimi?

                 Mimi: I'm finding the blanket. Is the blanket near the tent?: Con đang tìm cái chăn. Có phải nó ở gần cái lều không bố?

                 Daddy: No, it isn't. It's in the tent and the mat is near the tent.: Không phải đâu, nó ở trong cái lều và cái chiếu thì ở gần cái lều.

                 Mimi: Thank you, daddy.: Con cảm ơn bố.

Câu 14:

Đáp án: C. đoàn kết

Câu 15:

Đáp án: C. 369

Giải thích: 

Quãng đường từ Cảng Sa Kỳ đến Cảng Gianh (đi qua cảng Tiên Sa) dài số ki-lô-mét là:

                                        134 + 235 = 369 (km)

                                                         Đáp số: 369 km

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 1 tháng 4, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

 

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990