img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 2 - TUẦN 2 THÁNG 11

Tác giả MyNH2 12:16 15/11/2023 636 Tag Lớp 2

Các bạn học sinh lớp 2 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 2 tháng 11 diễn ra vào ngày 12/11 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án: A. square.

Giải thích: square: hình vuông.

Câu 2:

Đáp án: D. 

Audio: quiz.

Giải thích: quiz: câu đố.

Câu 3:

Đáp án: C. dấu chấm hỏi

Câu 4:

Đáp án: B. to lớn

Giải thích: Các đáp án A, C, D là từ chỉ sự vật. 

Câu 5:

Đáp án: D. 90

Giải thích: 79 + 11 = 90.

Câu 6:

Đáp án: C. =

Giải thích:

45 + 9 = 54

Vì 54 = 54 nên 54 = 45 + 9.

Câu 7:

Đáp án: B. 

Giải thích: She's colouring a square.: Cô ấy đang tô màu một hình vuông.

Câu 8:

Đáp án: A.

Giải thích: What's she doing?: Cô ấy đang làm gì?

               - She's doing a quiz.: Cô ấy đang giải câu đố.

- Cấu trúc: What's she/he doing?: Cô ấy/ Anh ấy đang làm gì?

               => She/He is ...: Cô ấy/ Anh ấy đang ...

Câu 9:

Đáp án: D. Cậu có biết bạn Đức Anh ngồi ở đâu không

Giải thích: Đáp án D là câu hỏi nên dùng dấu chấm hỏi. Đáp án A, B là câu kể nên dùng dấu chấm. Đáp án C là câu cảm nên dùng dấu chấm than.

Câu 10:

Đáp án: B. 2

Giải thích: Các từ chỉ đặc điểm: trắng, trong. 

Câu 11:

Đáp án: A. 33 con

Giải thích: 

Nông trại nhà bác Minh có số con cừu là:

         25 + 8 = 33 (con)

                    Đáp số: 33 con cừu

Câu 12: 

Đáp án: B. 9 m

Giải thích: 

75 dm + 15 dm

= 90 dm

= 9 m 

Câu 13:

Đáp án: D.

Audio: What is he doing? - He's answering a question.

Giải thích: What is he doing?: Anh ấy đang làm gì vậy?

              - He's answering a question.: Anh ấy đang trả lời câu hỏi.

Câu 14:

Đáp án: C. Không nên lười biếng.

Câu 15:

Đáp án: C. 20

Giải thích: 

Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là 11 nên số thứ nhất là: 11.

Số lớn nhất có một chữ số là 9 nên số thứ hai là: 9

Tổng cần tìm là:

           11 + 9 = 20

                       Đáp số: 20. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 1 tháng 11, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ?
Gợi ý về từ khóa tuần này: 

Đây là loài chim nước, thường sống trong và xung quanh đầm hoặc hồ.

Khóa học tốt Toán 2

Khoá Video clips quay sẵn giúp con nắm vững kiến thức trong SGK, vận dụng tốt vào giải bài tập và đề kiểm tra. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990