img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 2 - TUẦN 3 THÁNG 11

Tác giả MyNH2 11:05 22/11/2023 1,801 Tag Lớp 2

Các bạn học sinh lớp 2 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 3 tháng 11 diễn ra vào ngày 19/11 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án: C. 

Giải thích: fox: con cáo.

Câu 2:

Đáp án: D.

Audio: There is a box on the farm.

Giải thích: Có một cái hộp ở nông trại.

Câu 3:

Đáp án: B. xinh tươi

Giải thích: đáp án B là từ chỉ đặc điểm, đáp án A và D là từ chỉ hoạt động, đáp án C là từ chỉ sự vật.

Câu 4:

Đáp án: D. đi học

Giải thích: đáp án D là từ chỉ hoạt động, đáp án A và B là từ chỉ sự vật, đáp án C là từ chỉ đặc điểm. 

Câu 5:

Đáp án: D. 34 dm

Giải thích:

40 dm - 6 dm = 34 dm

Câu 6:

Đáp án: A. 37

Giải thích:

50 - 5 - 8

= 45 - 8

= 37

Câu 7:

Đáp án: B. ox/ farm

Giải thích: I can see an ox on the farm.: Tớ có thể thấy một con bò đực trong nông trại.

Câu 8:

Đáp án: A. 

Giải thích: Is there an axe?: Có một cái búa phải không?

                 - No, there isn't.: Không có.

Câu 9:

Đáp án: A. cái chổi

Câu 10:

Đáp án: A. Con mèo đang nghịch cuộn len.

Giải thích: đáp án A là câu nêu hoạt động, đáp án B, C, D là câu giới thiệu.

Câu 11:

Đáp án: B. 82 cm

Giải thích:

Bình cao số xăng - ti - mét là:

            90 - 8 = 82 (cm)

                        Đáp số: 82 cm.

Câu 12:

Đáp án: A. 11

Giải thích:

Đổi: 2 chục = 20

Mẹ còn lại số chiếc bánh macaron là:

            20 - 9 = 11 (chiếc)

                        Đáp số: 11 chiếc bánh.

Câu 13:

Đáp án: C.

Audio: Is there a fox? - Yes, there is. I can see a fox on the farm.

Giải thích: Ba: Có một con cáo phải không?

                Phil: Yes, there is. I can see a fox on the farm.: Có. Tớ có thể thấy một con cáo trong nông trại.

Câu 14:

Đáp án: D. cẩu thả

Câu 15:

Đáp án: B. 8

Giải thích:

30 - 5 = 25

30 - 8 = 22

30 - 3 = 27

30 - 7 = 23

Vì 22 < 23 nên 30 - 8 < 23.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 3 tháng 11, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ?
Gợi ý về từ khóa tuần này:
Đây là một loài chim có màu sắc rực rỡ. 

 

 

Khóa học tốt Toán 2

Khoá Video clips quay sẵn giúp con nắm vững kiến thức trong SGK, vận dụng tốt vào giải bài tập và đề kiểm tra. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990