img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 2 - TUẦN 3 THÁNG 5

Tác giả TrangPTT6 10:03 21/05/2024 669 Tag Lớp 2

Các bạn học sinh lớp 2 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 3 tháng 5 diễn ra vào ngày 19/05 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: A

Giải thích: leg: chân

Câu 2:

Đáp án: C

Audio: This is my arm.

Giải thích: This is my arm.: Đây là cánh tay của tôi.

Câu 3:

Đáp án: B. bức tượng

Giải thích: B: từ chỉ sự vật

- A, C, D: từ chỉ đặc điểm

Câu 4:

Đáp án: B. Bé dậy sớm đánh răng, rửa mặt.

Câu 5: 

Đáp án: D. 9

Câu 6: 

Đáp án: B. 4

Câu 7: 

Đáp án: D

Giải thích: They're my feet.: Chúng là đôi bàn chân của tôi. 

Câu 8: 

Đáp án: D

Audio: What's this? 

           => This is my hand.

Giải thích: What's this?: Đây là cái gì?

                 => This is my hand.: Đây là bàn tay của tôi.

Câu 9:

Đáp án: C. Câu nêu hoạt động (Ai làm gì?)

Câu 10: 

Đáp án: D. 4

Giải thích: li ti, dịu dàng, mềm mại, xanh non

Câu 11:

Đáp án: C. 719

Câu 12: 

Đáp án: C. 422 kg 

Giải thích: 

Xe ô tô đó chở số ki - lô - gam lúa mạch là: 

                850 - 428 = 422 (kg)

                                Đáp số: 422 kg lúa mạch

Câu 13:

Đáp án: D

Audio: 

Mia: Hey, where's Mom?
Leo: She's in the kitchen. Where's Dad?
Mia: He's in the backyard.
Leo: And where are our cats?
Mia: They're in the living room.
Leo: What about our dog?
Mia: He's in the garden. Where are you going?
Leo: I'm going to the bedroom to get my book.
Giải thích: 

Mia: Hey, where's Mom?: Xin chào, mẹ ở đâu? 
Leo: She's in the kitchen. Where's Dad?: Bà ấy ở phòng bếp. Bố ở đâu?
Mia: He's in the backyard.: Ông ấy ở sân sau?
Leo: And where are our cats?: Những con mèo của chúng ta ở đâu?
Mia: They're in the living room.: Chúng ở trong phòng khách.
Leo: What about our dog?: Còn con chó của chúng ta thì sao?
Mia: He's in the garden. Where are you going?: Con chó ở trong vườn. Bạn đang đi đâu vậy?
Leo: I'm going to the bedroom to get my book.: Tớ đang đi tới phòng ngủ để lấy sách. 

Cấu trúc: Where is/ are ...?: ... ở đâu?

Câu 14:

Đáp án: C. thông minh

Câu 15: 

Đáp án: A. 9

Giải thích: 

Cô Hoa cắm được số lọ hoa là: 

       45 : 5 = 9 (lọ)

                 Đáp số: 9 lọ hoa

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 3 tháng 5, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990