img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 3 - TUẦN 1 THÁNG 6

Tác giả TrangPTT6 20:03 04/06/2024 282 Tag Lớp 3

Các bạn học sinh lớp 3 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 1 tháng 6 diễn ra vào ngày 02/06 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: A

Giải thích: watering the plants: tưới cây

Câu 2:

Đáp án: C

Audio: What are you doing?

Giải thích: What are you doing?: Bạn đang làm gì thế?

Cấu trúc: What are you doing?: Bạn đang làm gì thế?

Câu 3:

Đáp án: B. mắc áo, vỉ thuốc

Câu 4:

Đáp án: D. Các em nhớ đi học đúng giờ nhé!

Câu 5: 

Đáp án : C. 800

Câu 6: 

Đáp án: C. =

Câu 7: 

Đáp án: C

Giải thích: She is making the bed.: Cô ấy đang dọn giường.

Câu 8: 

Đáp án: C

Audio: What is John doing?

           He is washing the dishes. 

Giải thích: What is John doing?: John đang làm gì thế?

                 He is washing the dishes.: Anh ấy đang rửa bát. 

Câu 9:

Đáp án: A. Dấu hai chấm

Câu 10:

Đáp án: B. 2

Câu 11:

Đáp án: B. 90

Câu 12: 

Đáp án: C. Tăng 1 980 đơn vị

Câu 13:

Đáp án: D

Audio:

Teacher: Hi everyone! Let's talk about our chores at home. What are you doing in this picture, Linda?
Linda: I'm making the bed. What are you doing in your picture, John?
John: I'm doing the laundry. What is Jane doing over there?
Teacher: She is wiping the table. And what is Jim doing in that picture?
John: He is washing the dishes. What are you doing outside in this picture, Tom?
Tom: I'm raking leaves in the yard. 
Teacher: Great job, everyone! You all know a lot about chores! 

Giải thích:

Teacher: Hi everyone! Let's talk about our chores at home. What are you doing in this picture, Linda?: Xin chào mọi người! Hãy nói về việc nhà của chúng ta ở nhà đi. Em đang làm gì trong bức tranh này thế, Linda?
Linda: I'm making the bed. What are you doing in your picture, John?: Em đang dọn giường. Bạn đang làm gì trong bức tranh của bạn thế, John?
John: I'm doing the laundry. What is Jane doing over there?: Mình đang giặt quần áo. Jane đang làm gì ở đằng kia thế?
Teacher: She is wiping the table. And what is Jim doing in that picture?: Cô ấy đang lau bàn. Và Jim đang làm gì trong bức tranh kia thế? 
John: He is washing the dishes. What are you doing outside in this picture, Tom?: Bạn ấy đang rửa bát. Bạn đang làm gì ở bên ngoài trong bức tranh này vậy, Tom?
Tom: I'm raking leaves in the yard.: Mình đang cào lá cây ở trong sân. 
Teacher: Great job, everyone! You all know a lot about chores!: Tuyệt vời, mọi người! Tất cả các bạn đều biết nhiều về việc nhà. 

Câu 14:

Đáp án: C. Nên sử dụng từ ngữ hợp lí khi giao tiếp.

Câu 15: 

Đáp án: D. 236

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 1 tháng 6, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990