img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 4 - TUẦN 1 THÁNG 4

Tác giả MyNH2 15:48 10/04/2024 1,296 Tag Lớp 4

Các bạn học sinh lớp 4 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 1 tháng 4 diễn ra vào ngày 07/04 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án: C

Giải thích: dancing around the campfire: nhảy quanh lửa trại

Câu 2: 

Đáp án: C

Audio: They are taking photos.

Giải thích: They are taking photos.: Họ đang chụp ảnh.

Câu 3:

Đáp án: C. Đánh dấu tên bài thơ

Câu 4:

Đáp án: B. Khi nào?

Giải thích: Trạng ngữ: Mùa xuân => chỉ thời gian

Câu 5:

Đáp án: B. <

Câu 6:

Đáp án : A. 3

Giải thích: 

\(\Large \dfrac{3}{4}\) + \(\Large \dfrac{9}{4}\) = \(\Large \dfrac{12}{4}\) = 3

Câu 7:

Đáp án: D

Giải thích: They are playing tug of war.: Họ đang chơi kéo co.

Câu 8:

Đáp án: A

Giải thích: I am reading book and my cousins are playing computer games.: Tớ đang đọc sách và anh em họ của tớ đang chơi trò chơi trên máy tính.

Câu 9:

Đáp án: B. Đánh dấu lời nói của nhân vật.

Câu 10:

Đáp án: B. 2

Giải thích: Trạng ngữ: Buổi sáng, dưới lòng đường

Câu 11:

Đáp án: D. \(\Large \dfrac{8}{15}\)

Câu 12:

Đáp án: C. >

Giải thích: \(\Large \dfrac{17}{21}\) + \(\Large \dfrac{7}{21}\) = \(\Large \dfrac{24}{21}\)

\(\Large \dfrac{24}{21}\) > 1 nên \(\Large \dfrac{17}{21}\) + \(\Large \dfrac{7}{21}\) > 1

Câu 13:

Đáp án: C

Audio: Tim: Hello Bill, are Tom and Jimmy at the campsite?

           Bill: Yes, they are.

           Tim: What are they doing?

           Bill: They are playing board games.

Giải thích: Tim: Hello Bill, are Tom and Jimmy at the campsite?: Xin chào Bill, có phải Tom và Jimmy đang ở địa điểm cắm trại không?

                 Bill: Yes, they are.: Đúng vậy.

                 Tim: What are they doing?: Họ đang làm gì vậy?

                 Bill: They are playing board games.: Họ đang chơi trò chơi trên bàn.

Câu 14:

Đáp án: B. Không nên lừa dối người khác.

Câu 15:

Đáp án: C. 3

Giải thích: 

\(\Large \dfrac{8}{9}\) + \(\Large \dfrac{1}{15}\) + \(\Large \dfrac{1}{9}\) + \(\Large \dfrac{5}{16}\) + \(\Large \dfrac{14}{15}\) + \(\Large \dfrac{11}{16}\)

= \(\Large \dfrac{8}{9}\) + \(\Large \dfrac{1}{9}\) + \(\Large \dfrac{1}{15}\) + \(\Large \dfrac{14}{15}\) + \(\Large \dfrac{5}{16}\) + \(\Large \dfrac{11}{16}\)

= 1 + 1 + 1 = 3

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 1 tháng 4, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990