img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 5 - TUẦN 2 THÁNG 11

Tác giả MyNH2 11:43 15/11/2023 3,485 Tag Lớp 5

Các bạn học sinh lớp 5 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 2 tháng 11 diễn ra vào ngày 12/11 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án: D. Four times a week.

Audio: How often do you have Science? - Four times a week.

Giải thích: How often do you have Science?: Bạn có thường có môn Khoa học không?

              - Four times a week.: Bốn lần một tuần.

Câu 2:

Đáp án: C. I have three lessons.

Giải thích: How many lessons do you have today?: Bạn có bao nhiêu tiết hôm nay?

              - I have three lessons.: Mình có ba tiết.

- Cấu trúc: How many lessons do you have today?: Bạn có bao nhiêu tiết hôm nay?

                 => I have ... lessons.: Tớ có ... tiết.

Câu 3:

Đáp án: A. anh dũng

Câu 4:

Đáp án: B. chín điểm, lúa chín

Giải thích: Từ chín trong chín điểm và từ chín trong lúa chín đồng âm nhưng có nghĩa khác hẳn nhau. Vì vậy, đáp án B chứa từ đồng âm. 

Câu 5:

Đáp án: A. 0,54

Giải thích:

54\(\Large dm^2\) = \(\Large \dfrac{54}{100}\)\(\Large m^2\) = 0,54\(\Large m^2\)

Câu 6:

Đáp án: D. 0,05\(\Large km^2\)

Giải thích:

Đổi: 5ha = 5\(\Large hm^2\) = \(\Large \dfrac{5}{100}\)\(\Large km^2\) = 0,05\(\Large km^2\)

Vậy diện tích mảnh đất của bác Tư là 0,05\(\Large km^2\).

Câu 7:

Đáp án: B. Every school day.

Giải thích: How often do you have Maths?: Bạn có thường có Toán không?

               - Every school day.: Mỗi ngày đi học.

- Cấu trúc: How often do you have ...?: Bạn có thường có môn ... không?

              => Once a week/ Twice a week/ Three/ Four/Five times a week/ Every school day.

Câu 8:

Đáp án: A.

Audio: How often do you have PE?

Giải thích: How often do you have PE?: Bạn có thường có môn Thể dục không?

Câu 9:

Đáp án: D. Từ nhiều nghĩa

Giải thích: Từ đường trong đường đi mang nghĩa gốc, từ đường trong đường dây mang nghĩa chuyển.

Câu 10:

Đáp án: C. Có công mài sắt có ngày nên kim

Giải thích: Đáp án C không chứa từ trái nghĩa. 

Đáp án A chứa từ trái nghĩa: bán - mua, gần - xa.

Đáp án B chứa từ trái nghĩa: lớn - bé.

Đáp án D chứa từ trái nghĩa: nắng - mưa.

Câu 11:

Đáp án: A. <

Giải thích:

12\(\Large dam^2\) 3\(\Large m^2\) = 1200\(\Large m^2\) + 3\(\Large m^2\) = 1203\(\Large m^2\) = \(\Large \dfrac{1203}{10000}\)ha = 0,1203ha

Vì 0,1203ha < 1,203ha nên 12\(\Large dam^2\) 3\(\Large m^2\) < 1,203ha

Câu 12:

Đáp án: C. 8,3505\(\Large dm^2\)

Giải thích: 

34\(\Large cm^2\) + 8\(\Large dm^2\) + 105\(\Large mm^2\)

= 3400\(\Large mm^2\) + 80 000\(\Large mm^2\) + 105\(\Large mm^2\)

= 83 505\(\Large mm^2\)

= \(\Large \dfrac{83505}{10000}\)\(\Large dm^2\)

= 8,3505\(\Large dm^2\)

Câu 13:

Đáp án: B.

Audio: Hello, I'm Ann. Today is Monday. I have five lessons: Maths, Art, IT, Music, and PE. I love Music the most. I have it twice a week. I also love PE because I can play badminton with my friends. I have it three times a week. What about you?

Giải thích: Hello, I'm Ann. Today is Monday. I have five lessons: Maths, Art, IT, Music, and PE. I love Music the most. I have it twice a week. I also love PE because I can play badminton with my friends. I have it three times a week. What about you?

                 (Xin chào, tớ là Ann. Hôm nay là Thứ Hai. Tớ có 5 tiết: Toán, Mỹ thuật, Tin học, Âm nhạc và Thể dục. Tớ thích môn Âm nhạc nhất. Tớ có nó hai lần một tuần. Tớ cũng thích môn Thể dục bởi tớ có thể chơi cầu lông cùng các bạn của tớ. Tớ có nó ba lần một tuần. Còn bạn thì sao?)

Câu 14:

Đáp án: D. Không nên tin tưởng những lời nịnh hót từ những người lạ.

Câu 15:

Đáp án: D. 0,0051\(\Large m^2\)

Giải thích:

Vì đỉnh của hình vuông màu xanh nằm giữa hình vuông màu cam nên độ dài cạnh của hình giao giữa hình vuông màu cam và hình vuông màu xanh bằng một nửa độ dài cạnh hình vuông màu cam.

Độ dài cạnh của hình vuông giao giữa hình vuông màu cam và hình vuông màu xanh là:

          2 : 2 = 1 (cm)

Diện tích của hình vuông giao giữa hình vuông màu cam và hình vuông màu xanh là:

          1 x 1 = 1 (\(\Large cm^2\))

Vì đỉnh của hình vuông màu vàng nằm giữa hình vuông màu xanh nên độ dài cạnh của hình giao giữa hình vuông màu xanh và hình vuông màu vàng bằng một nửa độ dài cạnh hình vuông màu xanh.

Độ dài cạnh của hình vuông giao giữa hình vuông màu xanh và hình vuông màu vàng là:

          4 : 2 = 2 (cm)

Diện tích của hình vuông giao giữa hình vuông màu cam và hình vuông màu xanh là:

          2 x 2 = 4 (\(\Large cm^2\))

Diện tích hình vuông màu cam là:

          2 x 2 = 4 (\(\Large cm^2\))

Diện tích hình vuông màu xanh là:

          4 x 4 = 16 (\(\Large cm^2\))

Diện tích hình vuông màu vàng là:

          6 x 6 = 36 (\(\Large cm^2\))

Diện tích hình đã cho là:

          4 + 16 + 36 - 1 - 4 = 51 (\(\Large cm^2\))

Đổi: 51\(\Large cm^2\) = 0,051\(\Large m^2\)

                            Đáp số: 0,051\(\Large m^2\)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 1 tháng 11, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ?
Gợi ý về từ khóa tuần này: Đây là loài chim nước, thường sống trong và xung quanh đầm hoặc hồ. 

Khoá học tốt Toán 5

Khóa học bổ trợ giúp con lấp đầy lỗ hổng kiến thức, hiểu sâu nhớ lâu kiến thức mới để đạt điểm cao trong các bài kiểm tra.

2.900.000
Chỉ còn 2.600.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990