img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 7 - TUẦN 11

Tác giả BTV GIA SƯ 16:37 20/11/2023 722 Tag Lớp 7

Các bạn học sinh lớp 7 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 11 diễn ra vào ngày 19/11 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án: D
Hướng dẫn:
$\Large \sqrt {1,21}  = 1,1 \notin I$
 

Câu 2:

Đáp án: A
Hướng dẫn:
Silicon có kí hiệu hoá học là Si.
S là kí hiệu hóa học của nguyên tố sulfur.
Sn là kí hiệu hóa học của nguyên tố thiếc (tin).
Sb là kí hiệu hóa học của nguyên tố stibium.
 

Câu 3:

Đáp án: B
Hướng dẫn: 
Khẳng định đúng là (1) và (3).
-    Vì hai góc đối đỉnh thì bằng nhau còn hai góc bằng nhau chưa chắc đã là hai góc đối đỉnh nên (1) đúng, (2) sai. 
-    $\Large M$là trung điểm của đoạn thẳng $\Large AB$ thì $\Large MA = MB$ nên (3) đúng. 
-    $\Large MA = MB$ thì chưa đủ điều kiện để khẳng định $\Large M$ là trung điểm của $\Large AB$ nên (4) sai.
 

Câu 4:

Đáp án: A
Hướng dẫn:
Số hiệu nguyên tử = Số đơn vị điện tích hạt nhân = số electron trong nguyên tử = số proton = số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn = 6
 

Câu 5:

Đáp án: C
Hướng dẫn:
Hình trên chia các đoạn thẳng đơn vị thành 4 phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới thì đơn vị mới bằng $\Large \dfrac{1}{4}$ đơn vị cũ.
Ta có: $\Large \dfrac{5}{2} = \dfrac{{10}}{4}$.
Điểm biểu diễn số thực $\Large \dfrac{{10}}{4}$ nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 10 đơn vị mới. Do đó điểm $\Large C$ biểu diễn số thực $\Large \dfrac{5}{2}.$
 

Câu 6:

Đáp án: D
Hướng dẫn:
Xương rồng là loài thực vật có thể thích nghi với môi trường khô hạn, thiếu nước kéo dài với những đặc điểm thích nghi là:
- Thân cây biến dạng thành thân mọng nước giúp dự trữ nước cho cây, thân cũng có các rãnh chạy dọc chiều dài thân giúp chuyển nước mưa, nước sương thành một dòng xuống rễ .
- Lá xương rồng biến thành gai hạn chế được sự thoát hơi nước.
- Rễ cây dài, lan rộng giúp cây hấp thu nước.
 

Câu 7:

Đáp án: D

Câu 8:

Đáp án: D
Hướng dẫn:
Thời gian ô tô đi từ A đến B là:
t = 7 giờ 30 phút – 6 giờ  = 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
Tốc độ của ô tô khi đi từ A đến B là:
$\Large v = \dfrac{s}{t} = \dfrac{{90}}{{1,5}} = 60\,\left( {km/h} \right)$
 

Câu 9:

Đáp án: C
Hướng dẫn:
Ta có: $\Large \left| x \right| \geqslant 0$, mà $\Large  - 7 < 0$ $\Large  \Rightarrow x \in \emptyset $.
 

Câu 10:

Đáp án: B.
Hướng dẫn:
 
Ta có: $\Large \widehat {BOM} = \dfrac{{\widehat {AOB}}}{2}$ (Vì $\Large OM$ là tia phân giác của $\Large \widehat {AOB}$)
$\Large \widehat {BON} = \dfrac{{\widehat {BOC}}}{2}$ (Vì $\Large ON$ là tia phân giác của $\Large \widehat {BOC}$)
Suy ra $\Large \widehat {BOM} + \widehat {BON} = \dfrac{{\widehat {AOB}}}{2} + \dfrac{{\widehat {BOC}}}{2} = \dfrac{{\widehat {AOB} + \widehat {BOC}}}{2} = \dfrac{{{{180}^0}}}{2} = {90^0}$
Do đó $\Large \widehat {MON} = {90^0}$
Vậy góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là một góc vuông.”
 

Câu 11:

Đáp án: C
Hướng dẫn:
Quá trình quang hợp diễn ra chủ yếu trong bào quan lục lạp (chứa chất diệp lục) của tế bào lá → Cơ quan chính thực hiện quá trình quang hợp ở thực vật là lá cây.
 

Câu 12:

Đáp án: B.
Hướng dẫn:
Sulfur nằm ở nhóm VIA suy ra sulfur là phi kim.
- Các nguyên tố kim loại: Hầu hết các nguyên tố thuộc nhóm IA, IIA, IIIA; một số nguyên tố ở các nhóm IVA, VA, VIA; tất cả các nguyên tố nhóm B.
- Các nguyên tố phi kim: nguyên tố H ở nhóm IA; hầu hết các nguyên tố nhóm VIIA, VIA, VA; một số nguyên tố thuộc nhóm IVA, IIIA.
- Các nguyên tố khí hiếm: các nguyên tố thuộc nhóm VIIIA.
 

Câu 13:

Đáp án: A
Hướng dẫn:
$\Large \begin{gathered}
  3,\left( 5 \right) - 4\dfrac{1}{3} + 5,\left( 4 \right) \hfill \\
   = \left[ {3 + 0,\left( 5 \right)} \right] - 4\dfrac{1}{3} + \left[ {5 + 0,\left( 4 \right)} \right] \hfill \\
   = \left( {3 + \dfrac{5}{9}} \right) - \dfrac{{13}}{3} + \left( {5 + \dfrac{4}{9}} \right) \hfill \\
   = \left( {3 + 5} \right) + \left( {\dfrac{5}{9} + \dfrac{4}{9}} \right) - \dfrac{{13}}{3} \hfill \\
   = 8 + 1 - \dfrac{{13}}{3} \hfill \\
   = 9 - \dfrac{{13}}{3} \hfill \\
   = \dfrac{{14}}{3} \hfill \\
   = 4,\left( 6 \right) \hfill \\ 
\end{gathered} $
$\Large  = 4,667$ (Với độ chính xác $\Large d = 0,0005$)
(Độ chính xác $\Large d = 0,0005$ là làm tròn đến hàng phần nghìn)
 

Câu 14: 

Đáp án: A
Hướng dẫn:
Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp tế bào thể hiện như sau:
Khí oxygen + Glucose → Khí carbon dioxiode + Nước + Năng lượng (ATP và nhiệt)
 

Câu 15:

Đáp án: D
Hướng dẫn:
$\Large \begin{gathered}
  \dfrac{3}{2} - \left| {2x - \dfrac{7}{4}} \right| = \dfrac{5}{4} \hfill \\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\left| {2x - \dfrac{7}{4}} \right| = \dfrac{3}{2} - \dfrac{5}{4} \hfill \\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\left| {2x - \dfrac{7}{4}} \right| = \dfrac{1}{4} \hfill \\ 
\end{gathered} $
$\Large  \Rightarrow \left[ \begin{gathered}
  2x - \dfrac{7}{4} = \dfrac{1}{4} \hfill \\
  2x - \dfrac{7}{4} =  - \dfrac{1}{4} \hfill \\ 
\end{gathered}  \right.$
$\Large  \Rightarrow \left[ \begin{gathered}
  x = 1 \hfill \\
  x = \dfrac{3}{4} \hfill \\ 
\end{gathered}  \right.$
Vậy tổng các giá trị $\Large x$ thỏa mãn là: $\Large 1 + \dfrac{3}{4} = \dfrac{7}{4}$.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 11, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ?
Gợi ý về từ khóa tuần này:

Khóa học tốt Toán 7

80 clip bài giảng và 2000 bài luyện tập bám sát SGK. Giúp các em khắc sâu kiến thức Toán 7, nắm vững kiến thức trọng điểm chương trình Toán 7.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990