img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Level 1 – Unit 1: Nice to meet you – Lesson 4

Tác giả Giáo viên VUIHOC 15:25 22/06/2022 2,857

Hello

Level 1 – Unit 1: Nice to meet you – Lesson 4

Gửi quý phụ huynh và các con của Vuihoc,  
Trường Vuihoc gửi bố mẹ và các con nội dung học tập của buổi học số 1.

Bố mẹ hãy cho các con luyện tập trước khi làm bài tập về nhà nhé.
Chúc các con có những giờ học vui vẻ, bổ ích cùng Vuihoc!  

 

one

 two

three

four

five

 

six

seven

eight

nine

ten

 clock

 candy

Q: What's your name? 

A: My name is Tony. 

 

Q: How old are you? 

A: I'm six years old.

 

Q: Nice to meet you!

A: Nice to meet you too! 

Q: What is this?

A: It's an apple.

 

Q: What is this?

A: It's a book.

Q: What is this ? 

A: It's a clock.

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990