img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Level 1 - Unit 5: They are my mother and my father - Lesson 6

Tác giả Giáo viên VUIHOC 16:02 22/06/2022 2,151

My family

Level 1 - Unit 5: They are my mother and my father - Lesson 6

Gửi quý phụ huynh và các con của Vuihoc,  
Trường Vuihoc gửi bố mẹ và các con nội dung học tập của buổi học số 5.

Bố mẹ hãy cho các con luyện tập trước khi làm bài tập về nhà nhé.  

Chúc các con có những giờ học vui vẻ, bổ ích cùng Vuihoc!  

 mother

 father

 brother

 sister

 grandmother

 grandfather

 

 uncle

 aunt

 cousin

monkey

 

  mother

 

 nut

 nose

 

 octopus

 orange

Q: Who is this?

A: This is my aunt. 

Q: Who are they?

A:They are my mother and father. 

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990