img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Level 5 - Unit 2A: My Life - Lesson 4

Tác giả Giáo viên VUIHOC 22:10 27/06/2022 1,264

Life

Level 5 - Unit 2A: My Life - Lesson 4

Gửi quý phụ huynh và các con của Vuihoc,  
Trường Vuihoc gửi bố mẹ và các con nội dung học tập của buổi học số 4. Bố mẹ hãy cho các con luyện tập trước khi làm bài tập về nhà nhé.  
Chúc các con có những giờ học vui vẻ, bổ ích cùng Vuihoc!

Do the laundry

Hang the clothes

Iron the clothes

Get home

Take a bath

Brush your hair

Surf the net

Play with friends

Go shopping

Do exercise

Go for a walk

Q: How often do you brush your teeth?

A: I never brush my teeth.

Q: How often does he brush his teeth?

A: He sometimes brushes his teeth.

I don't brush my teeth.

She doesn't brush her teeth.

Q: Do you often brush your teeth?

A: Yes, I do.

Q: Do you often take out the garbage?

A: No, I don’t.

Q: Does she often brush her teeth?

A: Yes, she does.

Q: Does he always take notes in class?

A: No, he doesn't.

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990