img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Level 5 - Unit 2B: Party Time - Lesson 2

Tác giả Giáo viên VUIHOC 10:29 05/07/2022 2,465

Party Time

Level 5 - Unit 2B: Party Time - Lesson 2

Gửi quý phụ huynh và các con của Vuihoc,  
Trường Vuihoc gửi bố mẹ và các con nội dung học tập của buổi học số 2. Bố mẹ hãy cho các con luyện tập trước khi làm bài tập về nhà nhé.  
Chúc các con có những giờ học vui vẻ, bổ ích cùng Vuihoc!  

First

Second

Third

Fourth

Fifth

Sixth

Seventh

Eighth

Ninth

 Tenth

Eleventh

Twelfth

Thirteenth

Fourteenth

Fifteenth

Sixteenth

Seventeenth

Eighteenth

Nineteenth

Twentieth

Twenty-first

Q: What did you do?

A: I made a cake. 

Q: Where did you go?

A: I went to John's party.

Q: When did you go?

A: I went on August 1st.

I didn’t go to John’s party.

She didn’t make any cookies.

 

 

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990