img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Level 5 - Unit 2B: Party Time - Lesson 4

Tác giả Giáo viên VUIHOC 22:39 27/06/2022 1,078

Party Time

Level 5 - Unit 2B: Party Time - Lesson 4

Gửi quý phụ huynh và các con của Vuihoc,  
Trường Vuihoc gửi bố mẹ và các con nội dung học tập của buổi học số 4. Bố mẹ hãy cho các con luyện tập trước khi làm bài tập về nhà nhé.  
Chúc các con có những giờ học vui vẻ, bổ ích cùng Vuihoc!  

Make

Made

Have

Had

Come

Came

Give

Gave

Get

Got

Sing

Sang

Bring

Brought

Meet

Met

Eat

Ate

See

Saw

Go

Went

 

First

Second

Third

Fourth

Fifth

Sixth

Seventh

Eighth

Ninth

 Tenth

Eleventh

Twelfth

Thirteenth

Fourteenth

Fifteenth

Sixteenth

Seventeenth

Eighteenth

Nineteenth

Twentieth

Twenty-first

Yesterday morning

Yesterday afternoon

Yesterday evening

Last night

Last week

Last month

Last year

Last Wednesday

Two minutes ago

An hour ago

One week ago

Four months ago

A year ago

In + past time

On + past time

Q: What did you do?  

A: I made a cake. 

Q: Where did you go? 

A: I went to John's party.

Q: When did you go?

A: I went on August 1st.

I didn’t go to John’s party.

She didn’t make any cookies.

Q: Did you make a cake yesterday?  

A: Yes, I did.

Q: Did you go to school yesterday?

A: No, I didn't.

Q: Did she meet John yesterday?

A: No, she didn’t.

Q: Did they go on August 1st?  

A: Yes, they did.


| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990