img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Level 5 - Unit 3B: School - Lesson 5

Tác giả Chuyên Môn Tiếng Anh 14:37 24/06/2022 7,452

School

Level 5 - Unit 3B: School - Lesson 5
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Gửi quý phụ huynh và các con của Vuihoc,  
Trường Vuihoc gửi bố mẹ và các con nội dung học tập của buổi học số 5. Bố mẹ hãy cho các con luyện tập trước khi làm bài tập về nhà nhé.  
Chúc các con có những giờ học vui vẻ, bổ ích cùng Vuihoc!

Interesting

 

Boring

 

Exciting

 

Scary

 

Funny

 

Difficult

Easy

Romantic

Skateboard

Vacations

Dark nights

Talk with friends

Swim

Math class

Read newspaper

Sci-fi movies

Read comic books

 

Play the piano

 

Computer Science

 

Math

Geography

Science

History

Art

Music

PE

Q: Was it interesting?  

A: Yes, it was.


Q: Was it boring?

A: No, it wasn’t.

Q: Were they boring?

A: Yes, they were.

Q: Were they interesting?

A: No, they weren’t.

 


There was an interesting character in the story.


There was a boring comic book.

There were many interesting movies on TV last night.

There were some interesting movies on TV last night.

 

There weren't any romantic movies.


There were some funny cartoons.


Q: Was there an alien in the story?  

A: Yes, there was.


Q: Was there a princess in the story

A: No, there wasn't.


Q: Were there any scary moments in the film?

A: Yes, there were.

Q: Were there any funny moments in the film?

A: No, there weren’t.

Q: Did you have Maths on Tuesday?  

A: Yes, I did.


Q: Was math difficult?  

A: No, it wasn't. It was easy.

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990