img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Ôn tập học kì II - Tiếng Anh 1 (Phần 1)

Tác giả Vũ Hoàng Minh Thương 14:34 07/07/2022 2,820

Unit 9 - Unit 12

Ôn tập học kì II - Tiếng Anh 1 (Phần 1)
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Unit 9: In the shop

Oo sound

clocks: đồng hồ

locks: ổ khóa

mops: chổi lau nhà

pots: bình, ấm

How many clocks? - Four.

Unit 10: At the zoo

Mm sound

mango: xoài

monkey: con khỉ

mother: mẹ

mouse: con chuột

That's a monkey.

Unit 11: At the bus stop

Uu sound

bus: xe bus

run: chạy

sun: mặt trời

truck: xe tải

She's running.

He's running.

Unit 12: At the lake

Ll sound

lake: hồ

leaf: lá

lemons: quả chanh

Look at the lemons.

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990