img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Ôn tập học kì II - Tiếng Anh 1 (Phần 2)

Tác giả Vũ Hoàng Minh Thương 17:04 30/06/2022 811

Unit 13 - Unit 16

Ôn tập học kì II - Tiếng Anh 1 (Phần 2)

Unit 13: In the school canteen

bananas: chuối

noodles: mì

nuts: hạt

She's having noodles.

He's having bananas.

He's having nuts.

Unit 14: In the toy shop

teddy bear: gấu bông

tiger: con hổ

turtle: con rùa

top: con quay

I can see a tiger.

I can see a turtle.

Unit 15: At the football match

face: mặt

father: bố

foot: bàn chân

football: bóng đá

Unit 16: At home

wash: rửa

water: nước

window: cửa sổ

How many windows can you see? - I can see six.

 

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990