img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Ôn tập học kì II - Tiếng anh 3 (phần 2)

Tác giả Vũ Hoàng Minh Thương 14:32 07/07/2022 1,607

Unit 16 - Unit 20

Ôn tập học kì II - Tiếng anh 3 (phần 2)

Unit 16: Do you have any pets?

dog: con chó

cat: con mèo

goldfish: con cá vàng

parrot: con vẹt

rabbit: con thỏ

next to: bên cạnh

in front of: ở phía trước

Do you have any dogs? - Yes, I do.

Do you have any rabbits? - No, I don't.

Where are the cats? - They are next to the chairs.

Unit 17: What toys do you like?

ship: con tàu

truck: xe tải

kite: con diều

plane: máy bay

What toys do you like? - I like planes

How many kites do you have? - I have three kites

Unit 18: What are you doing?

read: đọc

cook: nấu ăn

watch TV: xem TV

sing: hát 

dance: nhảy

skate: trượt ván

draw a picture: vẽ tranh

play the piano: chơi đàn piano

listen to music: nghe nhạc

What are you doing? - I'm cooking the dinner

What is she doing? - She is singing

What is he doing? - He is reading comic

Unit 19: They're in the park

cycle: đạp xe

skate: trượt ván

skip: nhảy dây

park: công viên

sunny: trời nắng

rainy: trời mưa

cloudy: trời nhiều mây

windy: trời nhiều gió

stormy: bão

snowy: tuyết rơi

weather: thời tiết

What are you doing? - I'm skipping

What's the weather like? - It's stormy

Unit 20: Where's Sapa?

Ha Long Bay

north

south

central

city

near

far

Where is Ha Long Bay? - It's in North Vietnam

Is Ha Long Bay near Ha Noi? - Yes, it is

Is Sai Gon near Ha Noi? - No, it isn't

 

 

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990