img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

Skills Booster - Unit 2C: A good year! - Lesson 1 (new)

Tác giả GiangNTH3 15:34 15/03/2024 903 Tag Tiếng Anh Gia Sư - Skills Booster

Con hãy hoàn thành bài tập của Skills Booster - Unit 2C: A good year! - Lesson 1 nhé!

Skills Booster - Unit 2C:  A good year! - Lesson 1 (new)
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Gửi quý phụ huynh và các con của Vuihoc,

Trường Vuihoc gửi bố mẹ và các con nội dung học tập của buổi học số 1. Bố mẹ hãy cho các con luyện tập trước khi làm bài tập về nhà nhé.

Chúc các con có những giờ học vui vẻ, bổ ích cùng Vuihoc!

 spring

 summer

 autumn

 winter

 ski down the hill

 make a snowman

 lie on the beach

 ride on a boat trip

 go for a walk

 collect leaves

  fly kites

 plant flowers

What do you do in .....?

- I .............................

Relative clauses of time (Mệnh đề quan hệ chỉ thời gian): when/ prepositions + which

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990