img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

Luyện tập toán lớp 4 tính chất giao hoán của phép nhân

Tác giả Minh Châu 15:26 09/07/2024 51,655 Tag Lớp 4

Các em học sinh hãy cùng Vuihoc.vn tìm hiểu và làm bài tập về toán lớp 4 tính chất giao hoán của phép nhân nhé. Tính chất này sẽ giúp các em giải bài tập một cách nhanh chóng và khoa học hơn. Chúng mình cùng bước vào bài học nào!

Luyện tập toán lớp 4 tính chất giao hoán của phép nhân
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Tương tự phép cộng, phép nhân cũng có tính chất giao hoán. Hôm nay, hãy cùng Vuihoc.vn tìm hiểu và làm bài tập về toán lớp 4 tính chất giao hoán của phép nhân nhé.

Sau đó các em hãy thử áp dụng tính chất này để làm một số bài tập tự luyện và bài tập Sách giáo khoa nhé!

1. Ví dụ về tính chất giao hoán của phép nhân

Các em hãy quan sát và so sánh giá trị của biểu thức a x b và b x a trong bảng sau:

Ví dụ toán lớp 4 tính chất giao hoán của phép nhân

==> Ta thấy giá trị của a x b và của b x a luôn luôn bằng nhau, ta viết:

a x b = b x a

2. Kiến thức về tính chất giao hoán của phép nhân

  • Công thức tổng quát của tính chất giao hoán trong phép nhân

                                 A x B = B x A

  • Phát biểu về tính chất giao hoán của phép nhân: Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.

Phát biểu tính chất giao hoán của phép nhân

3. Bài tập vận dụng tính chất giao hoán của phép nhân (Có hướng dẫn giải + đáp án)

3.1. Bài tập vận dụng

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ trống

a) 152 x 9 = ...... × 152

b) 999 × 9 = ...... × 999

c) 39 × (4 + 4) = 8 × .....

d) (12 – 10) × 87 = ..... × 2

Bài 2. Tính theo mẫu:

Mẫu: 123 x 45 = 45 x 123 

                               = 5535

a) 6 × 125 = ……………

                 = ……………

b) 9 × 1937 = ……………

                   = ……………

c) 6 × 2357 = ……………

                   = ……………

d) 8 × 3745 = ……………

                   = ……………

e) 7 × 9896 = ……………

                   = ……………

Bài 3: Điền dấu > < = 

a) 54 x 30 … 30 x 50

b) 12000 x 456 … (400 + 56) x 1200

c) 762 x 100 … ( 760 + 7) x 100

d) 3456 x 5678 … 5678 x 3456

3.2. Hướng dẫn và đáp án 

Bài 1. Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân

a) 152 x 9 = 9 × 152

b) 999 × 9 = 9 × 999

c) 39 × (4 + 4) = 8 × 39

d) (12 – 10) × 87 = 87 × 2

Bài 2. Thực hiện bài tập theo mẫu đề bài cho sẵn.

a) 6 × 125 = 123 x 6 = 738

b) 9 × 1937 = 1937 x 9 = 17433

c) 6 × 2357 = 2357 x 6 = 14142

d) 8 × 3745 = 3745 x 8 = 29960

e) 7 × 9896 = 9896 x 7 = 69272

Bài 3: Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân để so sánh mà không cần tính kết quả của biểu thức.

a) 54 x 30 > 30 x 50

b) 12000 x 456 > (400 + 56) x 1200

c) 762 x 100 < ( 760 + 7) x 100

d) 3456 x 5678 = 5678 x 3456

4. Bài tập tự luyện toán lớp 4 tính chất giao hoán của phép nhân (Có đáp án)

4.1. Bài tập tự luyện

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống

a) 45 x 34 = … x 45

b) 150 x 50 = … x (100 + … )

c) … x 78 = … x 30

d) (64 + 36) x 5000 = … x 100

Bài 2: Tính theo mẫu

Mẫu: 1000 x 2 = 2 x 1000= 2000

a) 40 x 30

b) 145 x 70

c) 300 x 450

d) 2000 x 6

e) 4587 x 7

Bài 3: Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau: 

a) 5 × 2100             b) (10000 + 280) x ( 6 + 1 )

c) 2469 × 8             d) (2000 + 10 + 90) × 5

e) 10280 × 7           g) (5 + 3) × (2000 + 469)

Bài 4: Hình dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật?

 Bài toán lớp 4 tính chất giao hoán của phép nhân

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 45 x 34 = 34 x 45

b) 150 x 50 = 50 x (100 + 50 )

c) 30 x 78 = 78 x 30

d) (64 + 36) x 5000 = 5000 x 100

Bài 2:

Mẫu: 1000 x 2 = 2 x 1000= 2000

a) 40 x 30 = 30 x 40 = 1200

b) 145 x 70 = 70 x 145 = 10150

c) 300 x 450 = 450 x 300 = 135000

d) 2000 x 6 = 6 x 2000 = 12000

e) 4587 x 7 = 7 x 4587 = 32109

Bài 3: Các cặp biểu thức bằng nhau là

  • a - d
  • b - e
  • c - g

Bài 4: Có 9 hình chữ nhật.

5. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 tính chất giao hoán của phép nhân

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Học toán lớp 4 tính chất giao hoán của  phép nhân

Đáp án:

Giải toán lớp 4 tính chất  giao hoán của phép nhân

Bài 2. Tính:

a) 1357 ×5           b) 40263 × 7            c) 23109 × 8

     7 × 853               5 × 1326                   9 × 1427

Đáp án:

a) 1357 × 5 = 6785                           b) 40263 × 7 = 281841

            7 × 853 = 853 × 7 = 5971                5 × 1326 = 1326 × 5 = 6630

c) 23109 × 8 = 184872

           9 × 1427 = 1427 × 9 = 12843

Bài 3. Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

a) 4 × 2145             b) (3 + 2) × 1087

c) 3964 × 6             d) (2100 + 45) × 4

e) 10287 × 5             g) (4 + 2) × (3000 + 964)

Đáp án:

(a) 4 × 2145 = (2100 + 45) × 4 (d)

(c) 3964 × 6 = (4 + 2) × (3000 + 964) (g)

(e) 10287 × 5 = (3 + 2) × 10287 (b) 

Bài 4. Số?

a) a x … = … x a = a        ; b) a x … = … x a = 0

Đáp án:

a) a x 1 = 1 x a = a            ; b) a x 0 = 0 x a = 0

 

Trên đây là nội dung về toán lớp 4 tính chất giao hoán của phép nhân. Vuihoc còn rất nhiều nội dung kiến thức quan trọng khác giúp các em học tốt toán lớp 4.

Hãy tham khảo và chia sẻ với bạn bè để cùng nhau học tập tiến bộ từng ngày nhé! 


 

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990