img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn lý có đáp án

Tác giả Hoàng Uyên 09:22 08/04/2024 1,841 Tag Lớp 11

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn lý giúp các thầy cô đánh giá kiến thức các em học sinh đã học trong học kì 2 của lớp 11. Vì vậy để bổ trợ cho các em trong quá trình ôn tập, VUIHOC đã tổng hợp một số đề thi học kì 2 lớp 11 môn lý cùng đáp án chi tiết. Mời các em cùng theo dõi.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn lý có đáp án
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

1. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 11 môn lý

TT Nội dung Đơn vị kiến thức Mức độ đánh giá 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
1

Trường điện

Lực điện tương tác giữa các điện tích 3 0 0 0
Khái niệm điện trường 3 0 0 0
Điện trường đều 0 2 0 0
Điện thế và thế năng điện 0 1 0 0
Tụ điện và điện dung 0 1 0 0
2 Dòng điện, mạch điện Cường độ dòng điện 3 2 0 1
Mạch điện và điện trở 4 4 1 0
Năng lượng điện, công suất điện 3 2 0 0
Tổng số câu hỏi  16 12 1 1

 

Theo ma trận đề thi học kì 2 lớp 11 môn lý tham khảo, đề thi bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm là các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Phần tự luận là các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao.

Đăng ký ngay khóa học DUO mới nhất của VUIHOC để được các thầy cô tổng hợp kiến thức và xây dựng lộ trình đạt 9+ thi THPT Quốc Gia 

2. Một số đề thi học kì 2 lớp 11 môn lý và đáp án 

2.1 Đề thi học kì 2 lớp 11 môn lý kết nối tri thức

a. Đề thi

b. Đáp án

1.B 2.B 3.A 4.D 5.D
6.D 7.A 8.C 9.C 10.D
11.C 12.C 13.A 14.B 15.D

Phần tự luận: 

Câu 1: 

I1 = 1,5A; AM = 15cm, AB = 30cm;

a. Cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài:

\large B_{1M}=2.10^{-7}.\frac{I}{r}=2.10^{-7}.\frac{1,5}{0,15}=2.10^{-6} (T)

b. Áp dụng quy tắc nắm tay phải ta xác định vecto cảm ứng từ tại M do I1 gây ra: có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và chiều hướng vào trong. Theo nguyên lý chồng chất từ trường thì cảm ứng từ tổng hợp tại M: \large \overrightarrow{B_{M}}=\overrightarrow{B_{1}}+\overrightarrow{B_{2}}

Mà theo ý a) thì \large B_{1M}< B_{M} , nên vec tơ  \large \overrightarrow{B_{2M}} phải có cùng phương và cùng chiều với \large \overrightarrow{B_{1M}} 
Tức là có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và chiều hướng vào trong.
Áp dụng quy tắc nắm tay phải ta xác định được chiều của dòng điện I2 (như hình vẽ).


Vì vec tơ \large \overrightarrow{B_{2M}} có cùng phương và cùng chiều với \large \overrightarrow{B_{1M}} nên:

\large B_{M}=|B_{1M}+B_{2M}|\Rightarrow B_{2M}=3.10^{-6}-2.10^{-6}=10^{-6}T

Áp dụng công thức tính cảm ứng từ ta có:

\large B_{2M}=2.10^{-7}.\frac{I_{2}}{r_{2}^{2}}

\large \Rightarrow I_{2}=\frac{B_{2M}}{2.10^{-7}}.r_{2}^{2}=\frac{10^{-6}}{2.10^{-7}}.0,15=0,75A

Vậy dòng điện I2 có cường độ 0,75 A và ngược chiều với dòng điện I1.
Câu 2: 

a) Độ tụ của thấu kính: 

\large D=\frac{1}{f}=\frac{1}{0,2}=5(dp)

b) Áp dụng công thức thấu kính về vị trí ảnh và độ phóng đại: 

\large \left\{\begin{matrix} \frac{1}{d}+\frac{1}{d'}=\frac{1}{f} & \\ k=-\frac{d'}{d} & \end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} d'=\frac{d.f}{d-f}=\frac{30.20}{30-20}=60cm & \\ k=-\frac{60}{30}=-2& \end{matrix}\right.

Vậy ảnh là thật, cao gấp hai lần vật, ngược chiều với vật.
Vẽ hình:

c) Dịch vật lại gần thấu kính 5cm, ta có:

d1 = d - 5 = 30 - 5 = 25. 

Áp dụng công thức thấu kính về vị trí ảnh: 

\large \frac{1}{d}+\frac{1}{d'}=\frac{1}{f}

\large \Rightarrow d_{1}^{'}=\frac{d_{1}.f}{d_{1}-f}=\frac{25.20}{25-20}=100cm

Vậy ảnh dịch chuyển 40 cm, ảnh dịch ra xa thấu kính, tức là dịch chuyển cùng chiều với vật.  

2.2 Đề thi học kì 2 lớp 11 môn lý chân trời sáng tạo

a. Đề thi

b. Đáp án

1.C

2.A

3.A

4.C

5.B

6.D

7.C

8.A

9.C

10.A

11.B

12.D

13.A

14.D

15.B

16.C

17.A

18.A

19.D

20.B

21.B

22.B

23.D

24.A

25.D

26.D

27.D

28.A

29.B

30.B

 

Nắm trọn kiến thức, các công thức và phương pháp giải mọi dạng bài tập Vật Lý thi THPT Quốc gia ngay!

 

2.3 Đề thi học kì 2 lớp 11 môn lý cánh diều 

a. Đề thi

b. Đáp án

1.D 2.A 3.C 4.B 5.A 6.C
7.C 8.C 9.A 10.B 11.C 12.D
13.D 14.B 15.D 16.C 17.D 18.C

Phần trắc nghiệm đúng sai: 

Câu 1: 

a. Đúng           b. Sai          c. Đúng          d. Sai

Câu 2: 

a. Đúng           b. Đúng       c. Sai              d. Sai

Câu 3:

a. Đúng           b. Sai          c. Đúng          d. Sai

Câu 4 

a. Sai              b. Sai          c. Đúng          d. Sai

Phần tự luận: 

Câu 1: 

Lực đẩy nên hai điện tích cùng dấu.

\large F=k\frac{q^{2}}{\varepsilon r^{2}}\Rightarrow |q|=r\sqrt{\frac{F\varepsilon }{k}}

\large =0,03\sqrt{\frac{0,2.10^{-5}.81}{9.10^{9}}}\approx 4,025.10^{-9}C=4,025.10^{-3}\mu C.

Câu 2: 

Thế năng của các electrôn là: 

\large W=k\frac{q_{1}.q_{2}}{r_{o}}=9.10^{9}\frac{2.1,6.10^{-19}(-2.1,6.)10^{-19}}{0,53.10^{-10}}=-1,739.10^{-17}J

Câu 3: 

Hai điện tích khác dấu nên điểm chính giữa hai điện tích có điện trường cùng chiều: 

\large E=E_{1}+E_{2}=k\frac{|q_{1}|}{r_{1}^{2}}+k\frac{|q_{2}|}{r_{2}^{2}}

\large =9.10^{9}\frac{5.10^{-9}}{0,05^{2}}+9.10^{9}\frac{|-5.10^{-9}|}{0,05^{2}}=36000V/m

Câu 4: 

Ta có: 

\large C=\frac{\varepsilon S}{k4\pi d}\Leftrightarrow 7.10^{-9}=\frac{\varepsilon 15.10^{-4}}{9.10^{9}.4\pi.10^{-5} }

\large \Rightarrow \varepsilon =5,28

Câu 5: 

Tại vị trí cân bằng của quả cầu ta có: 

\large T=\frac{P}{cos\alpha }=\frac{mg}{cos\alpha }=\frac{2.10^{-2}}{\sqrt{3}}N

Câu 6: 

Hạt bụi cân bằng khi : 

\large P=F\Leftrightarrow mg=q\frac{U}{d}\Leftrightarrow 3,06.10^{-15}.10=4,8.10^{-18}\frac{U}{0,02}

\large \Rightarrow U=127,5V

 

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng lộ trình học từ mất gốc đến 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học theo sở thích  

⭐ Tương tác trực tiếp hai chiều cùng thầy cô  

⭐ Học đi học lại đến khi nào hiểu bài thì thôi

⭐ Rèn tips tricks giúp tăng tốc thời gian làm đề

⭐ Tặng full bộ tài liệu độc quyền trong quá trình học tập

Đăng ký học thử miễn phí ngay!!

 

Trên đây là một số Đề thi học kì 2 lớp 11 môn lý cùng đáp án mà VUIHOC đã tổng hợp lại giúp các em ôn tập tốt và hiệu quả hơn. VUIHOC còn rất nhiều bộ đề hay và sát với cấu trúc đề thi khác được biên soạn bởi các thầy cô dạy giỏi top 5 trường chuyên trọng điểm. Các em hãy nhanh tay đăng ký khóa học để được các thầy cô hướng dẫn lên lộ trình học tập khoa học nhé! Truy cập ngay vuihoc.vn để cập nhật thêm thật nhiều kiến thức vật lý 11 và các môn học khác nhé!

>> Mời bạn tham khảo thêm: 

 

Banner after post bài viết tag lớp 11
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990