img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Hướng dẫn nhân học toán lớp 4 nhân một số với một hiệu

Tác giả Nguyễn Thu Hương 15:01 05/05/2020 16,958 Tag Lớp 4

Toán lớp 4 nhân một số với một hiệu là một bài học quan trọng cung cấp phương pháp tính giá trị biểu thức giúp con tính nhanh và hiệu quả hơn

Hướng dẫn nhân học toán lớp 4 nhân một số với một hiệu
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Toán lớp 4 nhân một số với một hiệu là một bài học quan trọng cung cấp phương pháp tính giá trị biểu thức giúp con tính nhanh và hiệu quả hơn. Cùng Vuihoc.vn tìm hiểu bài học này nhé!

1. 2 cách nhân một số với một hiệu 

Có 2 cách nhân một số với một hiệu:

Hai cách nhân một số với một hiệu

Ví dụ hai cách nhân một số với một hiệu

2. Bài tập vận dụng toán lớp 4 nhân một số với một hiệu 

2.1. Đề bài

Bài 1: Tính bằng 2 cách:

a) 12 x (20 - 6)

b) 120 x (8 - 2)

c) 125 x (14 - 12)

d) 320 x (16 - 10)

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a) 125 + 120 x (25 - 5)

b) 230 + 100 x (34 - 4)

c) 1232 + 8 x (12 - 8)

d) 8 x (54 - 50) + 450

Bài 3: Điền vào chỗ trống

a

   b   

   c  

a x b - a x c = ?

a (b - c) = ?

3

48

24

   

120

30

10

   

1000

42

40

   

 

2.2. Lời giải

Bài 1:

a) 

Cách 1: 

12 x (20 - 6)

= 12 x 20 - 12 x 6

= 240 - 72

= 168

Cách 2:

12 x (20 - 6)

= 12 x 14

= 168

b) 

Cách 1:

120 x (8 - 2)

= 120 x 8 - 120 x 2

= 960 - 240

= 720

Cách 2:

120 x (8 - 2)

= 120 x 6

= 720

c) 

Cách 1:

125 x (14 - 12)

= 125 x 14 - 125 x 12

= 1750 - 1500

= 250

Cách 2:

125 x (14 - 12)

= 125 x 2

= 250

d) 

Cách 1:

320 x (16 - 10)

= 320 x 16 - 320 x 10

= 5120 - 3200

= 1920

Cách 2:

320 x (16 - 10)

= 320 x 6

= 1920

Bài 2: 

a) 125 + 120 x (25 - 5)

= 125 + 120 x 25 - 120 x 5

= 125 + 3000 - 600

= 3125 - 600

= 2525

b) 230 + 100 x (34 - 4)

= 230 + 100 x 34 - 100 x 4

= 230+ 3400 - 400

= 3630 - 400

= 3230

c) 1232 + 8 x (12 - 8)

= 1232 + 8 x 12 - 8 x 8

= 1232 + 96 - 64

= 1328 - 64

= 1264

d) 8 x (54 - 50) + 450

= 8 x 54 - 8 x 50 + 450

= 432 - 400 + 450

= 32 + 450

= 482

Bài 3: 

      a    

      b   

    c     

a x b - a x c = ?

a x (b - c) = ?

3

48

24

3 x 48 - 3 x 24 

= 144 - 72

= 72

3 x (48 - 24)

= 3 x 24

= 72

120

30

10

120 x 30 - 120 x 10

= 3600 - 1200

= 2400

120 x (30 - 10)

= 120 x 20

= 2400

1000

42

40

1000 x 42 - 1000 x 40

= 42000 - 40000

= 2000

1000 x (42 - 40)

= 1000 x 2

= 2000

 

Trên đây là các hướng dẫn giúp con học tốt toán lớp 4 nhân một số với một hiệu. Hãy cùng luyện tập và chờ đợi các chia sẻ tiếp theo từ Vuihoc.vn nhé!


 

Khoá học tốt Toán 4

Giúp con nắm chắc công thức và các dạng toán khó phần Phân số, hình học... từ đó làm bài tập nhanh và chính xác. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990