img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 3 - TUẦN 5 THÁNG 6

Tác giả TrangPTT6 16:22 03/07/2024 749 Tag Lớp 3

Các bạn học sinh lớp 3 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 5 tháng 6 diễn ra vào ngày 30/06 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: B

Giải thích: gloves.: đôi găng tay.

Câu 2:

Đáp án: A

Audio: What is the weather like today?

           It's sunny.

Giải thích: What is the weather like today?: Hôm nay thời tiết thế nào?

                 It's sunny.: Trời có nắng. 

Cấu trúc: What is the weather like today?: Hôm nay thời tiết thế nào?

                It's ...: Trời ...

Câu 3:

Đáp án: A. chặt phá rừng

Câu 4:

Đáp án: D. Câu nêu hoạt động

Câu 5: 

Đáp án: C. 3 000

Câu 6: 

Đáp án: D. 50 lít

Giải thích: 

Can thứ hai đựng số lít là: 

          21 + 8 = 29 (lít)

Cả hai can đựng số lít là:

         21 + 29 = 50 (lít)

                       Đáp số: 50 lít

Câu 7: 

Đáp án: C

Audio: It’s snowy. I put on my boots.

Giải thích: It’s snowy. I put on my boots.: Trời có tuyết. Mình mang giày. 

Câu 8: 

Đáp án: A

Giải thích: I wear a coat when it’s cold.: Mình mặc áo khoác khi trời lạnh. 

Câu 9:

Đáp án: C. cao chót vót như chạm tới mây trời

Câu 10: 

Đáp án: B. 3

Giải thích: tờ giấy, cô, chiếc thuyền 

Câu 11:

Đáp án: B. 50 

Câu 12: 

Đáp án: A. 25 quyển vở

Giải thích: 

Cô giáo còn lại số quyển vở là: 

          60 - 15 - 20 = 25 (quyển)

                            Đáp số: 25 quyển

Câu 13:

Đáp án: B

Audio: 

Lucy: Hi, Mark. What’s the weather like today?
Mark: Hi, Lucy. It’s rainy today.
Lucy: Oh, I see. I’ll put on my raincoat and boots. What about you?
Mark: I’ll put on my coat and take my umbrella. Do you like rainy days?
Lucy: Sometimes, but I prefer sunny days. What about you?
Mark: I like snowy days because I can play in the snow and wear my warm gloves.

Giải thích:

Lucy: Hi, Mark. What’s the weather like today?: Xin chào Mark. Hôm nay thời tiết thế nào?
Mark: Hi, Lucy. It’s rainy today.: Xin chào Lucy. Hôm nay trời mưa.
Lucy: Oh, I see. I’ll put on my raincoat and boots. What about you?: Ồ, mình biết rồi. Mình sẽ mặc áo mưa và xỏ giày. Còn bạn thì sao?
Mark: I’ll put on my coat and take my umbrella. Do you like rainy days?: Mình sẽ mặc áo khoác và mang ô. Bạn có thích những ngày mưa không?
Lucy: Sometimes, but I prefer sunny days. What about you?: Thỉnh thoảng, nhưng mình thích những ngày nắng hơn. Còn bạn thì sao?
Mark: I like snowy days because I can play in the snow and wear my warm gloves.: Mình thích những ngày có tuyết bởi vì mình có thể chơi trong tuyết và mang theo đôi găng tay ấm áp. 

Cấu trúc: Do you like ... days?: Bạn có thích những ngày ...?

                What about you?: Còn bạn thì sao?

Câu 14:

Đáp án: B. Tưới mát cho vườn rau trước nhà.

Câu 15: 

Đáp án: B. 456 chiếc

Giải thích: 

Cửa hàng đã bán đi số chiếc cốc là: 

        570 : 5 = 114 (chiếc)

Cửa hàng còn lại số chiếc cốc là: 

         570 - 114 = 456 (chiếc)

                          Đáp số: 456 chiếc

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 5 tháng 6, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

 
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990