img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Tổng hợp đề thi giữa kì 1 môn Toán 12 có đáp án

Tác giả Hoàng Uyên 10:04 05/12/2023 38,713 Tag Lớp 12

VUIHOC tổng hợp đề thi giữa kì 1 môn Toán 12 chi tiết và đáp án kèm theo. Các đề thi được VUIHOC tổng hợp đều bám sát cấu trúc đề thi và các kiến thức trọng tâm. Hy vọng các em sẽ giành được điểm cao khi hoàn thành đề thi mẫu này. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Tổng hợp đề thi giữa kì 1 môn Toán 12 có đáp án
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

1. Ma trận đề thi giữa kì 1 môn Toán 12 chi tiết 

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
1 Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số 3 2
1


 
1
 
Cực trị của hàm số 4 2
Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số 2 2
1
Bảng biến thiên và đồ thị hàm số  2 3
Đường tiệm cận 3 2  
2 Khối đa diện  Khái niệm khối đa diện, khối đa diện lồi, khối đa diện đều  2 2    
Thể tích khối đa diện  4 2 1  
Tổng số câu hỏi  20 15 2 2

Đề thi giữa kì 1 môn toán 12 gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Các câu hỏi trắc nghiệm ở hai mức nhận biết và thông hiểu, câu hỏi tự luận ở mức vận dụng và vận dụng cao. Số điểm cho mỗi câu hỏi trắc nghiệm là 0,2 điểm, số điểm của câu hỏi tự luận được quy định cụ thể trong hướng dẫn chấm bài. 

2. Đề thi giữa kì 1 môn Toán 12 cùng đáp án 

2.1 Đề thi giữa kì 1 môn Toán 12 trường THPT Việt Yên - Bắc Giang 

a. Đề thi

Nắm trọn kiến thức, các công thức và phương pháp giải mọi dạng bài tập Toán thi THPT Quốc gia ngay!

b. Đáp án 

- Phần trắc nghiệm

1. B 2. C 3. C 4. B 5. B 6. D 7. D
8. A 9. B 10. D 11. B 12. D 13. D 14. B
15. C 16. B 17. C 18. D 19. A 20. C 21. C
22. C 23. D 24. C 25. A 26. C 27. A 28. B
29. C 30. A 31. A 32. D 33. A 34. D 35. C

- Phần tự luận 

Câu 1: 

TXĐ: D = \large \mathbb{R}

y' = - 3x2 + 3

y' = 0 => x = 1 hoặc x = -1 

Lập bảng xét dấu rồi đưa ra kết luận. 

Câu 2: 

- Xác định góc SCA = 60o

- Tính SA = \large \sqrt{15} => SABCD = 2 

- Tính thể tích khối chóp: \large V_{ABCD}=\frac{2\sqrt{15}}{3}

Câu 3: 

- Đánh giá được t = x + y \large \leq 3 

P = (x + y)3 - (x + y)2 = t3 - t2

=> Pmin = 9 

2.2  Đề thi giữa kì 1 môn Toán 12 trường Chu Văn An - Hà Nội 

a. Đề thi

b. Đáp án 

- Phần trắc nghiệm

1. A 2. C 3. B 4. A 5. D 6. A 7. D
8. C 9. D 10. A 11. D 12. A 13. B 14. C
15. A 16. B 17. D 18. D 19. B 20. B 21. D
22. B 23. C 24. D 25. A 26. A 27. C 28. D
29. C 30. B 31. A 32. C 33. A 34. B 35. C

- Phần tự luận

Câu 1: 

y' = 12x3 + 12x2 -24x

y' = 0 => x = 0 hoặc x = 1 hoặc x = -2 

Kết luận: Đồ thị hàm số có một điểm cực đại có tọa độ (0 ; -2)

Đồ thị hàm số có hai điểm cực tiểu có tọa độ (-2 ; -34) và ( 1 ; -7) 

Câu 2: 

a. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD 

Ta có SA vuông góc với (ABCD) => góc SAC = 45o

=>  SA = AC = a\large \sqrt{2}

Thể tích khối chóp là: \large V_{S.ABCD}=\frac{1}{3}S_{ABCD}.SA=\frac{\sqrt{2}a^{2}}{3}

b. Ta có: 

\large \frac{V_{SAMN}}{V_{SABC}}=\frac{SM}{SB}.\frac{SN}{SC}=\frac{1}{6}\Rightarrow V_{SAMN}=\frac{1}{6}V_{SABC}

\large \Rightarrow V_{AMNBC}=\frac{5}{6}V_{SABC}=\frac{5}{12}V_{SABCD}=\frac{5\sqrt{2}a^{3}}{36}

Câu 3: 

Đặt \large f(x)=\frac{x-1}{\sqrt{x^{2}+1}}\Rightarrow f'(x)=\frac{x+1}{(x^{2}+1)\sqrt{x^{2}+1}}=0\Leftrightarrow x=-1

Lập bảng biến thiên của f(x) => f(x) = m có nghiệm duy nhất với mọi \large m \in [-1;1)

Đăng ký ngay để được các thầy cô tổng hợp kiến thức và xây dựng lộ trình đạt 9+ thi THPT Quốc Gia 

2.3 Đề thi giữa kì 1 môn Toán 12 trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội 

a. Đề thi

b. Đáp án 

- Phần trắc nghiệm

1. B 2. D 3. A 4. D 5. A 6. C 7. B
8. A 9. B 10. C 11. C 12. A 13. C 14. D
15. B 16. D 17. C 18. A 19. D 20. A 21. D
22. B 23. C 24. C 25. A 26. B 27. D 28. B

- Phần tự luận

Câu 1: 

a. Với m = 1 thì hàm số (*) trở thành: y = x4 - 2x2 + 3

Tập xác định D = \large \mathbb{R}

\large \lim_{x\rightarrow \pm \infty } = +\infty

y' = 4x3 - 4x => y' = 0 thì x = 0 hoặc x= \pm 1

Bảng biến thiên: 

b. Ta có: 

y' = 4x3 - 2(3m - 1)x = 2x(2x2 - 3m +1)

=> Đồ thị có 3 điểm cực trị khi m > 1/3 

Vì \DeltaABC cân tại A nên tâm I của đường tròn ngoại tiếp \DeltaABC nằm trên Oy, khi đó tâm I có tọa độ I(0 ; a). Khi đó gọi 3 điểm cực trị của đồ thị hàm số là: 

A(0;2m+1) ; B\left ( \sqrt{\frac{3m-1}{2}};\frac{-9m^{2}+14m+3}{4} \right );C\left (-\sqrt{\frac{3m-1}{2}};\frac{-9m^{2}+14m+3}{4}\right )

Với M là trung điểm của AC thì: 

M\left (-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{3m-1}{2}};\frac{-9m^{2}+22m+7}{8}\right )

Ta có: 

\left\{\begin{matrix} IA^{2}=ID^{2}\\ IM.AC=0 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} (a-2m-1)^{2}=49+(a-3)^{2}\\ \frac{3m-1}{4}+\left ( \frac{9m^{2-22m-7}}{8} +a\right ).\frac{9m^{2}-6m+1}{4} \end{matrix}\right.

\left\{\begin{matrix} a=\frac{4m^{2}+4m-57}{4(m-1)}\\ (3m-1)(27m^{4}-78m^{3}+92m^{2}-336m+99)=0 \end{matrix}\right.

\left\{\begin{matrix} a=\frac{4m^{2}+4m-57}{4(m-1)}\\ (3m-1)(m-3)[(3m-1)(9m^{2}+4m+35)+2]=0 \end{matrix}\right.

Vì m > 1/3 nên giá trị m cần tìm là m = 3 

Câu 2: 

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SB => AH \perp SB

Ta có: \left\{\begin{matrix} SA\perp (ABCD)\\ AB\perp BC \end{matrix}\right.\Rightarrow SA\perp BC\Rightarrow BC\perp (SAB)\Rightarrow AH\perp BC

\Rightarrow AH\perp (SBC) \Rightarrow d(A,(SBC))=AH=\frac{a\sqrt{10}}{3}

\Delta ABC vuông tại A 

\Rightarrow \frac{1}{AH^{2}} =\frac{1}{SA^{2}}+\frac{1}{AB^{2}}\Rightarrow SA=\frac{a\sqrt{10}}{\sqrt{7}}

\Rightarrow V=\frac{1}{3}SA.S_{ABCD}=\frac{1}{3}\frac{a\sqrt{10}}{\sqrt{7}}.5a^{2}=\frac{5\sqrt{70}}{21}a^{3}

3. Video chữa đề ôn tập giữa kì 1 toán 12 

VUIHOC gửi tặng các sĩ tử full bộ đề thi ôn tập giữa kì 1 toán 12 đã được các thầy cô chuyên Toán phân tích, chọn lọc và đưa ra để giúp các em dễ dàng vượt qua kì thi sắp tới với kết qủa tốt nhất. 

Tải bộ đề thi giữa kỳ 1 toán 12 - cực sát đề thi thực tế

Tải đề và đáp án livestream chữa đề ôn tập của thầy Giang Ca

 

 

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng lộ trình học từ mất gốc đến 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học theo sở thích  

⭐ Tương tác trực tiếp hai chiều cùng thầy cô  

⭐ Học đi học lại đến khi nào hiểu bài thì thôi

⭐ Rèn tips tricks giúp tăng tốc thời gian làm đề

⭐ Tặng full bộ tài liệu độc quyền trong quá trình học tập

Đăng ký học thử miễn phí ngay!!

 

Trên đây là một số đề thi giữa kì 1 môn Toán 12 cùng đáp án mà VUIHOC đã tổng hợp lại giúp các em ôn tập tốt và hiệu quả hơn. VUIHOC còn rất nhiều bộ đề hay và sát với cấu trúc đề thi khác được biên soạn bởi các thầy cô dạy giỏi trong khóa học PAS THPT. Các em hãy nhanh tay đăng ký khóa học để được các thầy cô hướng dẫn lên lộ trình học tập khoa học nhé! Truy cập ngay vuihoc.vn để cập nhật thêm thật nhiều kiến thức toán học 12 và các môn học khác nhé! 

>> Mời bạn xem thêm: 

Banner afterpost tag lớp 12
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990