img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cô Chử Thu Trang


ảnh của Cô Chử Thu Trang
Công việc: Giáo Viên Ngữ Văn
Nơi làm việc: Cử nhân Sư Phạm

Với phong cách giảng truyền cảm, sinh động, cô Trang đã thổi niềm đam mê văn học cho rất nhiều thế hệ học sinh. Cô Trang nổi tiếng với hàng ngàn người theo dõi trên các trang MXH.

Giáo viên môn Ngữ Văn

Là cử nhân sư phạm môn Ngữ Văn với phương pháp giảng dạy truyền cảm sinh động, cô đã và đang truyền niềm đam mê văn học cho rất nhiều thế hệ học sinh.

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990