img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Cô Nguyễn Thị Ngọc Hương


ảnh của Cô Nguyễn Thị Ngọc Hương
Công việc: Giáo viên Tiếng Việt
Nơi làm việc: Trường TH Vinschool Times City

Cô Hương tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Tiếng Việt. Với phương pháp giảng dạy mới cô Hương đã truyền cảm hứng học tập đến rất nhiều học sinh, giúp cho các em đạt kết quả cao trong học tập.

Cô Hương tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Tiếng Việt. Với phương pháp giảng dạy mới cô Hương đã truyền cảm hứng học tập đến rất nhiều học sinh, giúp cho các em đạt kết quả cao trong học tập. 

Giáo viên khác

Hotline: 0987810990